stwórzmy lepsze jutro poprzez przyjaźń bratnich narodów!

POMÓŻ nam!
Działaj z nami!

Nasz cel

Propagowanie przyjaźni POLSKO – ROSYJSKIEJ

realizacja

 • Edukacja kulturalna
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych
 • Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję Polski w Rosji a Rosji w Polsce.
 •  Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
 • Wymianę i edukację kulturalną,
 • Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
 • Opieka nad miejscami pamięci polskimi i rosyjskimi, wspomaganie w tym celu samorządów lokalnych
 • Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
 • Ustanawianie i przyznawanie, legitymacji, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,

realizujemy wiele wspaniałych projektów

Warszawa. Relacja z rajdu drogami zwycięstwa 2017 r .

“Drogi Zwycięstwa 2017” WARSZAWA

Hits: 790

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!