Udział Braterstwa Polsko – Rosyjskiego w Konferencji naukowo-praktycznej “Zagrożenia ze strony NATO: od kolorowej rewolucji do konfrontacji wojskowej?” Miejsce – Woroneż 20 stycznia 2022 r. godz. 14.00

Organizator Vladimir Kireev – kierownik działu analitycznego Międzynarodowego Ruchu Eurazjatyckiego


PROLOG: Amerykanie zdali sobie sprawę, że ekspansja NATO na wschód wpędziła ich kraj w pułapkę. Tutaj należy nadmienić, że również zabiegi polskiego rządu otworzyły swoistą “Puszkę Pandory”. Kreowaliśmy medialnie Polskę na wielkiego sojusznika USA i ślepo kroczyliśmy ich drogą, która jak się okazało, stała się dla nas zgubna.

Oczywiście nasi politycy odwracają kota ogonem aby wybielić pełną kompromitację na arenie międzynarodowej zrzucając winę na poprzedni rząd. Już dzisiaj zderzamy się ze katastrofalnymi konsekwencjami. Okazało się, że Waszyngton tylko i wyłącznie dba o własne interesy a my dostaliśmy sromotnego kopniaka. Drastyczna inflacja jest dopiero początkiem lawinowego ciągu zdarzeń. Ogromne podwyżki cen zarówno w branży spożywczej jak i przemysłowej to jedynie wierzchołek góry lodowej. Energetyka – wzrost ceny gazu oraz paliw wymyka się spod kontroli! Cena butli z gazem w gospodarstwie domowym z sierpnia 2021 roku – 55,00 PLN po sześciu miesiącach wywindowała do 75 PLN !!! Takich przykładów można przytaczać tysiącami.

Należy stwierdzić jasno: nie do pozazdroszczenia jest pozycja USA, Polski oraz Ukrainy , które dziś zmuszone są płacić za własne błędy.

Tuż przed upadkiem Związku Radzieckiego Zachód, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, obiecał Moskwie, że nie będzie żadnego postępu NATO. Jednak słowo dane pierwszemu i ostatniemu prezydentowi ZSRR Michaiłowi Gorbaczowowi zostało złamane w 1999 roku, kiedy Polska, Czechy i Węgry stały się członkami Sojuszu. W 2004 r. blok został wzmocniony przez kraje bałtyckie, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Słowenię. To prawda, że dziś Amerykanie z trudem mogą wziąć to oszustwo za swoje atuty.

Polski układ polityczny wierząc w uczciwość swoich domniemanych sojuszników już zdał sobie sprawę, że to były tylko puste obietnice! Na domiar tego Waszyngton wpadł w pułapkę, inicjując ekspansję NATO na wschód. Obecna sytuacja przypomina stanowisko Imperium Rosyjskiego w przededniu wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905. Chodzi o to, że nominalna obecność Amerykanów w Europie Wschodniej, podobnie jak artykuł piąty Traktatu Waszyngtońskiego, nie pomoże znajdującym się tam państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego w przypadku konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. Przewiduje jedynie świadczenie wzajemnej pomocy w ściśle określonej formie w przypadku agresji. Nigdzie nie jest napisane, że USA natychmiast wypowie wojnę innemu państwu, i ogłosi powszechną mobilizację, czy wprowadzi stan wojenny. A „pomoc” jest pojęciem elastycznym”, należy dodać, że obejmuje sankcje gospodarcze, zerwanie stosunków dyplomatycznych i wysłanie batalionu sił obronnych, ale nie udział w otwartym konflikcie. I tutaj zderzamy się z wielkim oszustwem w stosunku do Polaków, którzy zostali zapewnieni o pełnym wsparciu sił zbrojnych USA…

Stany Zjednoczone mogą przenieść do najbardziej napiętego sektora kilka tysięcy personelu wojskowego stacjonującego w Europie. Waszyngton nie wie jednak jak zareagować w przypadku prawdziwego konfliktu. A na pewno bezpośrednio się nie zaangażuje i nie zaryzykuje wojny z Rosją ponieważ wtedy i Chiny wejdą do gry i szala zwycięstwa będzie przesądzona.

W takiej sytuacji sugeruje się zwiększenie liczebności kontyngentu wojskowego USA w UE, ale taka decyzja może doprowadzić do konfrontacji z Federacją Rosyjską. Okazuje się błędne koło, w którym znaleźli się Amerykanie z własnej winy pogrążą za sobą kraje ze starego lądu. W tej kwestii Polska, jako kraj czysto teoretycznie, wasalny względem USA ma wrogów dokładnie jak w 1939 roku. Czy historia zakreśliła koło?

Jak to mówią a w Rosji “POŻYJEMY ZOBACZYMY”


PLAN KONFERENCJI PL – RU:


Научно-практическая конференция “Угрозы со стороны НАТО: от цветных революций к военному противостоянию?”. Место проведения – Воронеж.

20 января 2022 года, 14.00

Модератор Владимир Киреев – руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения.

Владимир Сапунов (Россия), доктор филологических наук, профессор. Россия и Украина: потенциал конфликтной интеграции и воссоединения русских земель.

Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических решений (Белград, Сербия). “Закон о референдуме” в Сербии как механизм антидемократического принятия решений.

Наталья Макеева (Россия), руководитель информационого отдела Евразийского Международного движения. Парадигма евразийского полюса культуры.

Алексей Дзермант (Белоруссия), директор Центр изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Угроза НАТО и евразийская альтернатива.

Станислав Хатунцев (Россия), кандидат исторических наук, политолог “Русская весна”, РФ и Россия”.

Ася Зуан (Болгария), Руководитель болгарской редакции News Front. Болгария как плацдарм для военной агрессии против Крыма.

Алекандар Джокич (Сербия), ассистент кафедры сравнительной политиологии Российского университета дружбы народов. Сербия в быстро меняющемся геополитическом контексте: «европейский путь» и отношения с Россией.

Евгений Осенков (Россия), директор Центра международного сотрудничества “Российско-Балканский Диалог” Крым до 2014 года и после.

Шота Апхаидзе (Грузия), директор Центра исламских исследований Кавказа. Деятельность НАТО в Грузии.

Василий Колташов (Россия), руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Контуры новой экономики ЕАЭС.

Юрий Голубь (Россия), обозреватель газеты «Аргументы и факты» Тенденции и стратегии информационной войны на постсоветском пространстве.

Владимир Букарский (Молдавия), руководитель Молдавского отделения Ассоциации православных экспертов. Румыния как главный ударный плацдарм НАТО на Черном море.

Абдулла Саларзай (Афганистан), политолог. Последствия политики США в Афганистане.

Пётр Боло Радке (Польша), Председатель Ассоциации «Польско-Российское братство» Политика НАТО по формированию напряженности в Восточной Европе.

Организаторы:

Международное Евразийское движение

Центр социальных и интеграционных исследований (Республика Беларусь). Институт “Новое общество”


Konferencja naukowo-praktyczna “Zagrożenia od NATO: od kolorowej rewolucji do konfrontacji wojskowej? “

Miejsce – Woroneż

20 stycznia 2022 r. godz. 14.00

Moderator Vladimir Kireev – kierownik działu analitycznego Międzynarodowego Ruchu Eurazjatyckiego

Władimir Sapunow (Rosja), doktorat nauk filologicznych, profesor. Rosja i Ukraina: potencjał integracji konfliktu i zjednoczenia ziem rosyjskich.

Dragana Trifkovich, dyrektor Centrum Rozwiązań Geostrategicznych (Belgrad, Serbia). “Ustawa o referendum” w Serbii jako mechanizm antydemokratycznego podejmowania decyzji.

Natalia Makeyeva (Rosja), kierownik działu informacji Europejskiego Ruchu Międzynarodowego. Paradygmat europejskiego bieguna kultury.

Alexey Dzermant (Białoruś), dyrektor Centrum Studiów i Rozwoju Integracji kontynentalnej „Eurazja Północna” zagrożenie NATO i alternatywa euroazjatycka.

Stanisław Chatunsew (Rosja), kandydat nauk historycznych, politolog „Ruska Wiosna”, Rosja i Rosja”.

Asya Zuan (Bułgaria), Szef bułgarskiej redakcji News Front. Bułgaria jako placdarm agresji wojskowej na Krym.

Aleksander Djokich (Serbia), Asystent Wydziału Politologii Porównawczej na Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Ludów. Serbia w szybko zmieniającym się kontekście geopolitycznym: “Droga europejska” i stosunki z Rosją.

Jewgienij Osenkov (Rosja), dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej „Dialog Rosyjsko-Bałkański”. Krym przed 2014 i po.

Shota Aphaidze (Gruzja), dyrektor Centrum Studiów Islamskich Kaukazu. Działalność NATO w Gruzji.

Wasilij Kołtaszow (Rosja), kierownik Centrum Studiów Politycznych Ekonomicznych Instytutu Nowego Społeczeństwa. Kontur nowej gospodarki EAEU.

Jurij Golub (Rosja), recenzent gazety “Argumenty i fakty”. Trendy i strategie wojny informacyjnej w przestrzeni postsowieckiej.

Vladimir Bukarsky (Mołdawia), kierownik mołdawskiego oddziału Stowarzyszenia Ekspertów Prawosławnych. Rumunia jako główne miejsce strajku NATO na Morzu Czarnym.

Abdullah Salarzai (Afganistan), politolog. Konsekwencje polityki USA w Afganistanie.

Piotr Bolo Radke (Polska), przewodniczący Braterstwa Polsko – Rosyjskiego. Polityka NATO dotycząca budowania napięć w Europie Wschodniej.

Organizatorzy:

Międzynarodowy Ruch Euroazjatycki

Centrum Studiów Społecznych i Integracyjnych (Republika Białorusi)

Instytut “Nowego Społeczeństwa”


                       Piotr Bolo Radtke, BPR

Hits: 106

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!