Prezydent WW Putin o porównaniu komunistów z nazistami: kto zdobył Berlin? Zapomnieliście? Oświadczył, że niedopuszczalne jest zrównywanie nazistów i komunistów w okresie II wojny światowej i dzielenie między nimi odpowiedzialności za jej wywołanie. Oświadczył to podczas sesji plenarnej na XVIII Dorocznym Zjeździe klubu „Valdai”.

Prezydent osobiście widział w dokumentach uchwały ówczesnego przywódcy ZSRR Józefa Stalina, wskazujące, że rząd radziecki próbował zapobiec wybuchowi II wojny światowej.

Rozumiem obecne polskie stanowisko dotyczące wydarzeń 1939 roku. Ale co powiedzą na to: Polacy, zobaczcie, co się stało trochę wcześniej, braliście udział wspólnie z Niemcami w rozbiorze Czechosłowacji, no cóż, zapoczątkowaliście to wszystko, otworzyliście butelkę a potem dżin wyleciał” – powiedział Putin.

Przypomnijmy: 80 lat temu, 2 października 1938 roku, okupacyjne oddziały Wojska Polskiego, z tylko sobie znaną agresją dowodzone przez gen. Władysława Bortnowskiego, wkroczyły do suwerennej Czechosłowacji. W porozumieniu z Niemcami zajęli siłą Cieszyn zwany Zaolziem. Pretekst: Polacy stanowili tam większość mieszkańców. To przesądziło o losach tego skrawka terytorium niepodległego państwa i tą niepodległość złamali właśnie Polacy.

W rozkazie wydanym 2 października, marszałek Edward Śmigły-Rydz, ten sam co 7 września, kiedy dopiero co skapitulowała polska obrona na Westerplatte, podjął decyzję o dezercji z Warszawy i przeniesieniu się wraz ze sztabem do Brześcia. 11 dni później uciekł do Rumunii. Czyn ten wydawał się tak haniebny, że nawet stronnicy Śmigłego nie mogli początkowo w to uwierzyć. Przed napaścią na Czechosłowację zwracał się do żołnierzy z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk” gen. Bortnowskiego: „Za chwilę przekroczycie Olzę, skazaną w ciągu długich lat na upokarzającą służbę rzeki, oznaczającej granicę nie istniejącą ani w sercach tych, co oba jej brzegi zamieszkują, ani w sercach całego narodu polskiego”. Podobnie przed napaścią na Polskę wypowiadał się Hitler o Gdańsku.

1938: Zaolzie pod polską okupacją!

Tymi słowami minister Józef Beck zakończył depeszę z 5 października 1938 r. do gen. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego, ambasadora w Rzymie. 11 października wojskowa część operacji zajęcia Zaolzia została formalnie ukończona. Rozpoczął się proces „oczyszczania”, czyli represji wobec czeskiej ludności.

Na zdjęciu widać jak mieszkańcy Cieszyna niszczą czechosłowacki słup graniczny.

Dwa dni wcześniej, 30 września 1938 roku, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy podpisały w Monachium układ, który pozbawiał Czechosłowację części jej terytorium. W jego wyniku Niemcy uzyskały pas ziem Czechosłowacji na pograniczu czesko-niemieckim, nazywany Krajem Sudeckim. Tereny, które na mocy układu monachijskiego zostały włączone do Niemiec liczyły 29 tys. km kw i stanowiły prawie 40 proc. powierzchni Czech, Moraw i Śląska Czeskiego. Zdecydowaną większość spośród ponad 3 mln mieszkańców stanowiła ludność niemiecka.

Przedstawiłem wam obraz obiektywny, który odzwierciedla Polski rewizjonizm historyczny. Każdy uczciwy i logicznie myślący Polak, będzie potrafił z tego wnioski wyciągnąć.
—————————————-
Piotr Bolo Radtke, BPR

Hits: 254

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 91
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  94
  Shares