Próby ingerencji w wybory do Dumy Państwowej były swego rodzaju próbą przed zbliżającymi się w Rosji wyborami prezydenckimi w 2024 r. – mówi Andriej Klimow, szef komisji Rady Federacji ds. ochrony suwerenności państwa. Wyraził tę opinię na posiedzeniu komisji 21 września.

„Minione dni pokazały, że interwencja w wewnętrzne sprawy Rosji, niestety, nadal pozostaje jednym z ważnych narzędzi Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w tzw. powstrzymywaniu naszego kraju. Dotyczy to w pełni prowadzenia w Rosji kampanii wyborczych ”- powiedział polityk.
 
Kim jest NATO: kto próbuje ingerować w wybory do Dumy i jak Moskwa zamierza na to zareagować..
 
Według Klimowa, kraje zachodnie na czele ze Stanami Zjednoczonymi próbowały aktywnie i na dość szeroką skalę stosować różne metody interwencji w suwerenne sprawy Federacji Rosyjskiej w celu wywarcia wpływu na kwestię prawomocności wyborów do Dumy Państwowej.
 
„Dobrze rozumiemy też, że zrobiono to na wiele sposobów, jako rodzaj próby, sprawdzenia czujności naszych agentów i ich informatorów, sprawdzenia form i metod pracy dywersyjnej dla poważniejszych przygotowań do zbliżających się wyborów prezydenckich w 2024 roku” powiedział szef Komisji Rady Federacji ds. Ochrony Suwerenności Państwa…
Wcześniej, 20 września, Izba Społeczna ogłosiła bezprecedensowy poziom zewnętrznej ingerencji w wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej . Również podczas głosowania odnotowano dużą liczbę fałszerstw.
19 września federalny koordynator rosyjskiego stowarzyszenia „Niezależny Monitoring Publiczny” Aleksiej Pieskow mówił o metodach i narzędziach wykorzystywanych do fałszowania wiadomości i treści medialnych podczas wyborów do Dumy Państwowej. Zaznaczył, że wszystkie informacje o ujawnionych fałszerstwach są dostępne na portalu, dodatkowo z komentarzami ekspertów, którzy szczegółowo wyjaśniają ich istotę.
W 2021 r. po raz pierwszy odbyły się wybory do Dumy Państwowej w nowym, trzydniowym formacie. 19 września był głównym dniem głosowania, a 17 i 18 września – dodatkowymi. W siedmiu regionach kraju można było głosować zarówno online, jak i osobiście w lokalu wyborczym.
 
Możliwość głosowania elektronicznego otrzymali mieszkańcy obwodów moskiewskiego , murmańskiego, kurskiego, niżnonowogrodzkiego, rostowskiego i jarosławskiego, a także z Sewastopola.
 
Równolegle z wyborami do Dumy Państwowej w jednym dniu głosowania odbyły się bezpośrednie wybory szefów dziewięciu rosyjskich jednostek ustawodawczych (w kolejnych trzech obwodach deputowani zgromadzeń ustawodawczych wybiorą najwyższe osoby administracyjne) i 39 regionalnych parlamentów.
———————————–
Piotr Bolo Radtke, BPR

Hits: 67

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!