Dla przyjaźni i pokoju! To jedyny słuszny kierunek! Międzynarodowe spotkanie w Warszawie Braterstwa Polsko – Rosyjskiego z ludźmi reprezentującymi różne środowiska i grupy społeczne w celu omówienia ważnego projektu, który będzie przełomowym a zarazem decydującym czynnikiem mającym wpływ na naszą przyszłą działalność. Wychodzimy na przeciw wszelkim przeciwnościom a tym samym podejmiemy się zadania, które zmusi do myślenia tych, którzy ulegli wrogiej indoktrynacji i powielają wysterylizowane kłamstwa niszczące wszystko na swojej drodze.

Dla nas liczy się tylko przyjaźń wolna od jakichkolwiek fobii, polegająca jedynie na zaletach, które nas ludzi czynią wyjątkowymi. Aby zrozumieć celowość naszego działania należy odpowiedzieć na pytanie, co to jest przyjaźń i dlaczego stanowi silną więź między ludźmi, głównie polegającą m.in. na lojalności i zaufaniu. Przyjaciel to osoba, na której możemy polegać w każdej sytuacji, niezależnie czy zgłaszamy się do niej z problemem, czy chcemy się podzielić dobrą nowiną.

Przyjaźń jest niezwykle silną relacją, której nie można zbudować w kilka dni. Często opiera się ona na wieloletniej znajomości, a co za tym idzie wspólnych pozytywnych wspomnieniach. Może być zawierana na różny sposób – poprzez posiadanie wspólnego “wroga” co jest w tym jedynym przypadku największym błędem o czarnym scenariuszu, popełnianym nagminnie przez fałszywych i zdemoralizowanych ludzi, którzy wykorzystują dobro dla swoich stricte egoistycznych celów. Za wszelką cenę musimy z tym walczyć i wskazywać właściwą drogę żeby otworzyć ludziom serca i oczy aby skutecznie dostrzegli fałszywe ideały, które niszczą wszystko na swojej drodze a tym samym dać świadectwo prawdzie i na poziomie ludzkim połączyć wszystkich ludzi myślących inaczej. Jest to niezwykle trudne biorąc pod uwagę sytuacje polityczną w jakiej znajduje się nasz kraj oraz kraje w bezpośrednim sąsiedztwie. Ingerencja zewnętrzna bezpośrednio w wewnętrzne sprawy Polski ma działanie wyjątkowo destrukcyjne, dlatego musimy stanąć na wysokości zadania aby zmienić te niekończące się pasmo porażek i niepowodzeń, skutecznie kamuflowane przed opinią społeczną.

W życiu każdego człowieka powinien się znaleźć ktoś taki jak przyjaciel. Jesteśmy w brew pozorom jedynym gatunkiem zamieszkującym naszą planetę, który w sposób bardzo rozbudowany definiuje to niezwykle skomplikowane zjawisko. Dla najmłodszego pokolenia, My dorośli musimy stać się drogowskazem, który wskaże w sposób przejrzysty na czym polega życie pozbawione nienawiści do drogiego człowieka aby uniknąć w przyszłości błędów, które w konsekwencji doprowadziły do wielu krwawych i wyniszczających wojen.

Bywają momenty, kiedy sami nie wiemy co zrobić, jak postąpić. Dobrze jest się komuś zwierzyć w gorszych chwilach, poprosić o poradę i wspólnie wymyślić rozwiązanie. Tylko aby było to możliwe najpierw musimy przygotować się do tego sami aby potem tą niepodważalną i jakże szlachetną mądrość przekazać innym, niezależnie od pochodzenia, wyznania i poglądów politycznych. Wypracowanie wspólnego mianownika jest z całą pewnością możliwe a co za tym idzie jest szansa na osiągnięcie przełomu w tym kierunku na płaszczyźnie międzynarodowej.

Łamiąc stereotypy, wyzbywając się wewnętrznej nienawiści i jakiejkolwiek fobii zmobilizujemy nawet najbardziej zatwardziałych ludzi o poglądach skrajnie – nacjonalistycznych do racjonalnego postrzegania spraw, które mają lub będą miały realny wpływ na codzienne życie nas wszystkich. Szukanie pozytywnych rozwiązań aby cokolwiek zmienić to najważniejszy element działalności organizacji, dlatego w najbliższym czasie zostaną podjęte stosowne kroki aby wspólnie z innymi, nam przychylnymi organizacjami wdrożyć w życie w/w projekt. Wiara w ludzi jest dla nas motorem do podejmowania wielkich a zarazem szlachetnych wyzwań!

Pamiętajcie: wspólnie i w porozumieniu jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie zadania jakie przed sobą stawiamy. Konsekwencja w dążeniu do celu oraz wytrwałość, zaowocują wynikami, których nikt po nas się nie spodziewa. Tylko najbardziej wytrwali, Ci którzy trwają przy Braterstwie Polsko – Rosyjskim na dobre i na złe, poczują smak zwycięstwa!


Piotr Bolo Radtke, BPR

Hits: 75

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 82
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  89
  Shares