Ponad podziałami, nadrzędny wysoce zorganizowany Komitet Słowiański w Polsce, składający się z oficerów rezerwy Wojska Polskiego oraz wielu ludzi reprezentujących niezależne organizacje, które mają ogromny wpływ na propagowanie Słowiańszczyzny w Polsce oraz na obszarze międzynarodowym. Koncentruje się na organizowaniu i umacnianiu przyjaźni oraz ścisłego związku narodów słowiańskich.

Komitet Słowiański składający się z wielu organizacji społecznych, które nie zamknęły się szczelnie w swojej działalności, koordynował będzie prace wszystkich towarzystw przyjaźni w Polsce zrzeszonych w naszej wspólnocie, ludzi racjonalnie myślących, wykazujących chęć działania ponad podziałami a ponadto będzie współpracował dla realizacji swych zadań z innymi zewnętrznymi organizacjami społecznymi, w tym organizacjami młodzieżowymi oraz wszelkimi innymi, które wykażą chęć współpracy a nie izolowania się od innych aby przypadkiem nie stracić trochę swojej sławy zarezerwowanej w egoistycznym unosie tylko i wyłącznie dla siebie.

Skład delegacji Braterstwa Polsko – Rosyjskiego; Międzynarodowy Koordynator ds Ochrony Miejsc Pamięci Jarosław Tomczak, Międzynarodowy Koordynator okręg Anglia Kamil Stupecki, Sekretarz generalny Braterstwa Polsko Rosyjskiego Roman Machelski, Przewodniczący Braterstwa Polsko – Rosyjskiego Piotr Bolo Radtke, Andrzej Frymark okręg Trójmiasto, Michał „MISZA” Dolan – Gdańsk, ZGBW BPR, Kmdr rezerwy Pan Marek Krotowicz.

Spotkanie przekroczyło nasze oczekiwania i dało nam wszystkim ogromne perspektywy rozwoju na wielu płaszczyznach. Nienadspodziewany był dla nas oddźwięk tak profesjonalnej oprawy, rangi oraz prestiżu, który podkreślili goście przedstawiający wiele odłamów organizacji społecznych mających podobne do naszych lub takie same poglądy i cele.

Zostaliśmy przyjęci z pełnymi honorami oraz udzielono nam głosu abyśmy mogli przedstawić Braterstwo Polsko – Rosyjskie. Ku naszemu zaskoczeniu, co stanowi niesamowite przeżycie emocjonalne, spotkaliśmy się z jednogłośnym poparciem wspaniałych ludzi, którzy brali udział w obradach i prelekcji dotyczącej Słowiańszczyzny. Nie sposób oddać w słowach tego, co tam się wydarzyło. Możemy stwierdzić z całą pewnością, że nastąpił przełom w naszej działalności, a perspektywy na przyszłość są bardzo imponujące. Organizatorzy spotkania w większości wysocy oficerowie rezerwy Wojska Polskiego dali nam nadzieję na prężny rozwój w dalszych etapach naszej działalności o której już teraz możemy stwierdzić, że będzie rozszerzona o stricte słowiańskie tradycje w oparciu o Wspólnotę Słowian, realnej organizacji stanowiącej siłę jaka była nam potrzebna aby zdobyć w sposób uczciwy i honorowy mandat zaufania w społeczeństwie.

Politycy plują jadem a my ludzie myślący inaczej, jednoczymy siły aby pokazać na czym polega prawdziwe człowieczeństwo, wspólnota i więź międzyludzka, ponad podziałami bez jakiegokolwiek fałszu. Ziszczają się nasze marzenia i zaczyna wchodzić w życie ideologia BPR, która w oczach polskich władz jest szkodliwa dla Polski.

A ja powiem: szkodliwe dla polski jest szczucie Polaków na Polaków, szczucie Polaków na Rosjan i zakamuflowane wpajanie społeczeństwu nienawiści. My jesteśmy silni i cierpliwi a nasza cierpliwość zostanie uwieńczona zwycięstwem dobra nad złem i zakłamaniem.

Tak wyjątkowe spotkanie dające podstawy do ogromnego międzynarodowego rozwoju, przyczyni się do wielu pozytywnych następstw. Wspaniali ludzie z Braterstwa Polsko – Rosyjskiego dali piękny wizerunek tego, co naszą działalnością reprezentujemy, za co składam im ogromne podziękowanie.


Dziękujemy: organizatorom konferencji za wspaniałą oprawę i ciepłe przyjęcie w szczególności ogromne podziękowanie składamy na ręce Pana Prezesa Kmdr rezerwy, dr Marka Sikorskiego.

Jackowi Malinowskiemu za perfekcyjną oprawę techniczną i multimedialną.

Pani Urszuli Poznańskiej za wspaniały recital Damy Słowiańskiej.

Andrzej Frymark, BPR okręg Trójmiasto za zabezpieczenie techniczne oraz wsparcie finansowe.

Kmdr rezerwy Pan Marek Krotowicz, BPR okręg Trójmiasto za zabezpieczenie logistyczne oraz wsparcie finansowe

Gorące podziękowania za miłe przyjęcie dla właścicieli Pensionat “Pod bocianim gniazdem” w Mostach leżących na północnej krawędzi Kępy Oksywskiej oraz w pobliżu rezerwatów Mechelińskie Łąki i Czapli Siwej. Wspaniała przyroda oraz czyste morskie powietrze były wielkimi atutami naszego spotkania w gronie wspaniałych ludzi.


Dziękujemy wszystkim patronom naszego wyjazdu! Bez waszego wkładu i zaangażowania oraz wsparcia realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa!


Na zakończenie podkreśleniem tego czym jest BPR i co przedstawiają ludzie w Braterstwie Polsko – Rosyjskim niech będą słowa Michała „MISZA” Dolana – ZGBW BPR z Gdańska, który bardzo jest oddany dla naszej działalności.

Ojczyzna – pojęcie generalnie wszystkim znane, lecz co ono na prawdę może oznaczać? Czy można mieć drugą ojczyznę? Odpowiedź brzmi – TAK.

Jako Polacy traktujemy Polskę jako swoją ojczyznę. Za to My w Braterstwie Polsko-Rosyjskim mamy również ojczyznę, którą jest Federacja Rosyjska. Wynika to z bardzo prostych powodów, lecz dla niektórych nie jest to do końca wiadome.

W Polsce jako Polacy rodziliśmy się i wychowaliśmy i jesteśmy Polakami, Patriotami, a Federacja Rosyjska jest naszą ojczyzną mentalną oraz duchową.

Być Rosjaninem nie oznacza, urodzić się stricte na ziemi Federacji Rosyjskiej. Rosja – to myślenie, gościnność, waleczność, honor, mentalne nastawienie oraz poszanowanie dla swojej osoby oraz poszanowanie do narodów słowiańskich.

Federacja Rosyjska jest państwem największym na świecie, które od wieków jest wielokulturowe, zamieszkuje ją wiele nacji – wszyscy, każdy z odrębnej kultury i religii, nazywają siebie Rosjanami, mimo tego, że w duszy mają swój kraj, swoją stronę – wszyscy Ci obywatele są Rosjanami. My jako Polacy z Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, jesteśmy częścią tej kultury. Kultura wschodnia, jest naszą kulturą – historia nigdy nie ulegnie zmianie, mimo prób podejmowanych przez niektóre aparaty, zawsze będziemy się wywodzić ze wschodu. Łączy nas tak wiele rzeczy, że nie sposób ich teraz tutaj mi wymienić. Sądzę, że państwo dobrze wiedzą, o czym mówię, ponieważ w Braterstwie skupiamy ludzi ŚWIADOMYCH.

W Braterstwie cechuje nas pamięć do historii, pielęgnowanie naszej przyjaźni, zacieśnianie stosunków dyplomatycznych oraz szacunek do każdego Rosjanina bez względu na poglądy polityczne.

Kochamy Federację Rosyjską, tak samo jak kochamy Polskę. Jesteśmy waleczni, honorowi, elokwentni w swoich słowach i skuteczni w swoich działaniach!

Bracia Rosjanie! Jesteśmy z Wami na zawsze!

Braterstwo Polsko-Rosyjskie na wieki!”


Dokładne sprawozdanie połączone z prezentacją multimedialną oraz materiałem wideo w wersji PL i RU, ukarze się w najbliższym czasie (…)

Piotr Bolo Radtke, BPR

Hits: 291

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 77
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  82
  Shares