Galia est omnis divisa in partes tres. Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitani. Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Gali apelantur. Ave Caesar morituri te salutant!”. Nad Europą twardy krok legionów grzmi. Nieunikniony wróży koniec republiki.

Zły to gość w progu, co złe wieści niesie…. Pisał już na początku XX wieku R. Tolkien

Dziś złym gościem postanowiłem zostać ja. Przewiduje bowiem upadek niepodległości własnego kraju. Dziwna to przepowiednia gdyż de facto została już dokonana i w tym rzeczywistym dokonaniu funkcjonuje już całe lata, ponieważ Polska suwerennym niezależnym bytem nie jest.

Niestety odczuwam wrażenie , że akt ten dokonany pozostał bez spostrzeżenia mieszkańców naszej Ojczyzny -Polski. Kto nas więc tak naprawdę zniewolił ?

Dziś nas Polaków widzę jako kustoszy muzeum państwa polskiego, uśpionych i otumanionych plastikowym toksycznym powietrzem sprzedaży w systemie opartym o konsumpcjonizm i wydawanie pieniędzy na niepotrzebne dobra materialne.

Słuchając utworu Jacka Kaczmarskiego obarczającego winą za upadek Polski – Imperium Rosyjskie stwierdzam, że to nie Rosja zlikwidowała Polskę ale sami Polacy swoją kuriozalną wizją polityki i brakiem pokory. Dziś mamy do czynienia z jeszcze większym upodleniem ale za to opakowanym w piękne słowa i pseudo wartości. Cale życie „uczono” mnie we wszystkich szkołach i na uczelniach, że wszystkiemu zawsze była winna Rosja jako agresor i imperialny kat Polski.

Dziś znając fakty historyczne trudno obronić te tezy. Powiem więcej – wstydzę się swoich wcześniejszych poglądów opartych na odurzeniu i indoktrynacji medialnej. Zostałem podobnie jak miliony ludzi oszukany wizją wspaniałego nowego świata w który musi być miejsce na etatowego winnego wszystkich własnych porażek życiowych. Rosja pasowała idealnie do tej układanki stworzonej przez architektów obecnej struktury.

Przyjdą jednak czasy, kiedy nadejdzie mocne otrzeźwienie. Kiedy to Polacy wyjdą z oparów alkoholu i narkotyków oraz medialnej propagandy dystrybułowanej prze media głównego nurtu.

Dziś cytując fragmenty ww. utworu mogę dopasować idealnie jego fragmenty i do obecnej sytuacji w której Polska jest przedmiotem ani podmiotem stosunków międzynarodowych. To dziś powinno się śpiewać:

Śpijcie więc poza dobrem poza złem Requiem!

I Ty spokojnie śpij bezkształtny tłumie analfabetów o zwichniętych karkach, którego grozy nigdy nie zrozumie mędrzec , wojownik, skazaniec i zdrajca. Śpij boś też myślał tez walczył i tez zdradzał, czemuś lepszy miał być niż te tuzy. Dla których człowiek, wiara, rozum, władza

Do tego tylko, by im służyć – służy!

Śpij wstrzymywany dobrem, gnany złem

Requiem. .”

Nie ma Polski nie ma nas…

O autorze:


Dr B. A. Kamil Całek, MBA Zarządzania Bezpieczeństwem.  Aktywista w Braterstwie Polsko – Rosyjskim.

Hits: 154

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!