W związku z działaniami podjętymi przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie odnośnie prośby organizacji społecznej Braterstwa Polsko – Rosyjskiego o przekazanie obelisku zlokalizowanego na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zlokalizowanej w miejscowości Starogard – Gmina Resko, który ma zostać usunięty w myśl ustawy dekomunizacyjnej.

Informujemy co następuje: Dzięki determinacji i nieustępliwości Jarosława Tomczaka Koordynatora ds. Ochrony Miejsc Pamięci w Braterstwie Polsko – Rosyjskim: dotarliśmy do oryginalnych dokumentów rosyjskich, które wyraźnie wskazują na to, że pod w/w pomnikiem znajduje się miejsce pochówku dwóch żołnierzy armii czerwonej, którzy polegli w boju wg załączonego archiwalnego dokumentu / szkicu w dniach 07-09/03/1945 r.

W świetle nowych okoliczności wystąpimy w trybie natychmiastowym z wnioskiem o zaprzestanie jakichkolwiek czynności zmierzających do likwidacji w tym wypadku kwatery wojennej oraz zmianie statusu tego miejsca. Miejsce spoczynku żołnierzy klasyfikowanego jako grób wojenny jest prawnie chronione ustawą.

Jednocześnie występujemy o zgodę na remont monumentu aby doprowadzić go do stanu pierwotnego na koszt Braterstwa Polsko Rosyjskiego. Szacunek do bohaterów, którzy oddali za nas życie jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, dodatkową motywacją w/w sprawy z naszej strony jest dbałość o miejsca pamięci żołnierzy zarówno polskich jak i radzieckich, którzy polegli w walce z hitlerowskim najeźdźcą.

Z poważaniem

Braterstwo Polsko – Rosyjskie

Piotr Radtke


W/w informację otrzymują:

 1. Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
 2. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Warszawa
 3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa
 4. Wojewoda Zachodniopomorski
 5. Urząd Gminy Resko oraz podlegające Sołectwa
 6. A/a

Hits: 110

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 113
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  118
  Shares