Miejsca pamięci narodowej z racji swego specyficznego charakteru współuczestniczą w realizacji różnorodnych celów oraz funkcji historii. W edukacji pełnią rolę elementu kształtowania świadomości historycznej młodego pokolenia. Miejsca pamięci narodowej posiadają wielki potencjał edukacyjny w zakresie kształtowania historii żywej opartej o emocje i wartości jakie w swoim programie przedstawia organizacja społeczna Braterstwo Polsko – Rosyjskie.

W przypadku edukacji w miejscach pamięci ważną rolę odgrywa historia regionalna i lokalna. Miejsca pamięci stanowią bowiem część dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu i powinny być znane uczniom mieszkającym na danym terenie i otoczone ich opieką.

Edukacja w miejscach pamięci posiada jeszcze jeden istotny walor, który odnosi się w szczególny sposób do historii najnowszej. Może mianowicie stanowić pomost pomiędzy pokoleniami oraz umożliwia podnoszenie świadomości, która biorąc pod uwagę przestępcze działania IPN oraz przepisywaną historię na nowo, niszczy całe nasze dziedzictwo w przedziale 1939 r. – 1989 r.

To, co jest najważniejsze dla nas Polaków, powinno być wpajane młodemu pokoleniu aby została podtrzymana pamięć i tradycja jako spuścizna naszych przodków. Składa się to z trzech głównych elementów, które są nieodzownym elementem patriotyzmu: stanowią cześć naszej historii, przypominają o ważnych momentach w naszej historii oraz co najbardziej istotne, oddają cześć wzniosłym ideom oraz bohaterom, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny i oddali za nią życie.

Pamiętajcie, sąsiedztwo pomników nawiązujących do ważnych rozdziałów w naszej historii jest głównym elementem – strefy kultury, oddaje każdemu miejscu więcej szacunku. Takie miejsce w którym czuć historię i pamięć jest oświecone ideologicznymi aspektami, które młode pokolenie powinno chłonąć do wieku dojrzałego aby swoje doświadczenia potem przekazywać dalej młodszemu pokoleniu..

Aktualnie jesteśmy zmuszeni mierzyć się z wrogami naszej ojczyzny, którzy niszczą pamięć o naszych bohaterach – polskich i radzieckich! Kieruje nimi nienawiść i żądza zemsty za urojone sprawy, które nie mają żadnego podkładu w jakichkolwiek udokumentowanych realnych przekazach, dających podstawy do takiego zachowania. Głównie destrukcyjnego, jakim jest zbrodnicza ustawa dekomunizacyjna. Zwyrodnialcy stający za niszczeniem polskiej historii z okresu II Wojny Światowej, igrają z ogniem szargając uczucia wielu Polaków.

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju powinny być celem nas wszystkich, należy wspierać programy samorządowe oraz namawiać władze w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Powinniśmy robić wszystko aby walczyć z zakłamaniem i ustawą dekomunizacyjną, która niszczy pamięć o naszej ojczyźnie.

Garstka ludzi dostała władze i się nią zachłystuje aby zniszczyć nasze dziedzictwo kulturowe. W takim przypadku wspólnie i w porozumieniu, zdecydowanie ale zgodnie z literą prawa, powinniśmy wyrazić nasz głośny i zdecydowany protest.

Z ramienia Braterstwa Polsko – Rosyjskiego robimy wszystko, co jest tylko w naszej mocy aby walczyć z wadliwym systemem podporządkowanym zachodowi, głównie USA z czym nawet już nikt w Polsce się nie kryje. Wasalizm przedstawicieli naszego kraju jest uwłaczający, dlatego nasza bierność będzie przyzwoleniem na ich proceder. Na to, nie wolno w żadnym wypadku nam pozwolić!

Na szczęście jest wielu Polaków, którzy stanęli do nierównej walki z systemem, nikt im nie jest w stanie postawić warunków, oni mają swój honor i wiarę w ideologię, która przyświeca nam wszystkim. Wolna od nienawiści, podziałów, wszechobecnej fobii w tym maksymalnie zakorzenionej w Polsce rusofobii, jest ona pielęgnowana i podsycana przez zachód, który nigdy nas Słowian – i ludzi Wschodu nie zrozumie. Oni nigdy nie będą tacy jak my! Nie mówię, że jesteśmy lepsi ponieważ dla Braterstwa wszyscy są równi, jednak my Słowianie mamy specyficzny tok myślenia, jesteśmy urodzonymi wojownikami i obrońcami wartości w które wierzymy, ludy zachodu nigdy tego nie pojmą…

Zaangażowanie aktywistów braterstwa Polsko – Rosyjskiego napawa mnie ogromnym optymizmem, wystarczy, że zgłoszę problem a następuje natychmiastowa reakcja! Za takich ludzi idę w ogień a jak zajdzie potrzeba i głowy daję bez namysłu. Współpraca przyjaciele z wami daje mi siłę i wiarę w to, że moje decyzje są słuszne, może nie zawsze zgodne z waszymi oczekiwaniami, jednak pamiętajcie ja zawsze kieruję się naszym dobrem, które w efekcie naszej wspólnej pracy doprowadzi wcześniej czy później do trwałego sojuszu z Federacją Rosyjską oraz do maksymalnej – pełnej wielowektorowej stabilizacji w Polsce na wszystkich płaszczyznach.


Na prezentacji multimedialnej jako pierwsze zdjęcie, widać w tle ogromną flagę w barwach Federacji Rosyjskiej, jest to zasługa naszego wzorowego aktywisty! Dla tego człowieka nie ma rzeczy niemożliwych, Kamil Całek – jest moim serdecznym współpracownikiem na którego zawsze można liczyć. Ta flaga, to jego jak on sam twierdzi “malutki wkład w Braterstwo Polsko – Rosyjskie” no ja uważam inaczej! To właśnie jest ogromny wkład! Ponieważ jest “oddolny” i to jest rzeczą bezcenną! Jak najwięcej ludzi z takim temperamentem, przedsiębiorczością i zaangażowaniem.

Piotr Bolo Radtke, BPR


Prezentacja multimedialna z działań terenowych w Pile dn. 09.04.2021 r.

 

PamĘtajcie aby wspierać naszą działalność, ponieważ tylko dzięki wam funkcjonujemy i możemy się sprawnie rozwijać.

Wsparcie finansowe, numer konta;

PL 50 1240 3679 1111 0010 7178 1524

Odbiorca: Braterstwo Polsko – Rosyjskie

Tytuł wpłaty: “DAROWIZNA”

Podstrona z pełnymi informacjami o organizacji (wejdź)

Hits: 177

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!