Poniżej chcę wam tylko uzmysłowić, Rosjanie i Polacy przez banderowców ukraińskich byli traktowani na równi! Kolaborując, będąc w sojuszu z Niemcami chcieli nas wyciąć w pień! Jesteśmy dla nich lachami i podludźmi. Pamiętajcie, każdy sojusz z nimi jest tylko przykrywką, oni nigdy nie będą naszymi braćmi! Nieznajomość i zatajanie historii w Polsce ma was skierować na fałszywy tor. Nastawiają nas przeciwko Federacji Rosyjskiej a wróg czai się z boku. Polacy bądźcie czujni!

Istnieje dokument – pisze W. Poliszczuk – świadczący o kierowniczej, wyłącznej dyspozycyjnej roli OUN Bandery w zakresie planowej eksterminacji ludności polskiej i przytacza jego tekst:


Ściśle tajne, rozporządzenie specjalne.

Rozkazuję Wam. Przeprowadzenie czystki swojego rejonu z elementu polskiego oraz agentów ukraińsko – bolszewickich. Czystki należy przeprowadzić w rejonach zaludnionych przez Polaków. W tym celu stworzyć bojówki złożone z naszych członków, których zadaniem była by likwidacja wyżej wymienionych. Większe zbiorowiska będą czyszczone z tego elementu przez oddziały wojskowe, nawet w biały dzień (….) Zmobilizować do tej pracy wszystkich członków, a także młodzież i kobiety. Wykonać wszystkie polecenia dokładnie i natychmiast. Dlaczego to zaniedbujecie? Oczyszczenie terenu musi być zakończone jeszcze przed naszą Wielkanocą, abyśmy świętowali ją już bez Polaków. Pamiętajcie, jak bolszewicy zastaną z Polakami na naszych terenach, wtedy wszystkich nas wyrżną. Działać szybko i mądrze. Mamy w tych sprawach określone pełnomocnictwa od Niemców. Nie trzeba przestrzegać konspiracji (….) Nikogo nie oszczędzać, nawet w przypadkach małżeństw mieszanych wyciągać z domu Lachów, i dzieci w tych domach likwidować. Przypominam jeszcze raz, musi to być wykonane jeszcze przed naszymi świętami. Wyciągnąć całą broń, a także amunicję, bo jest teraz potrzebna. Niech broń nie leży na strychach. Jest przecież rewolucja (…).

WYDOBYĆ BROŃ PRZECIW POLAKOM! CHWAŁA BOHATEROM! CHWAŁA UKRAINIE !

Postój, 6 kwietnia 1944 r. 


BANDEROWIEC NIGDY NIE BĘDZIE MOIM BRATEM !!!

I z tego miejsca apeluję do wszystkich Polaków, rozróżniajcie uczciwych obywateli Ukrainy od skrajnych ultranacjonalistów, pamiętajcie o tym, że wielu Ukraińców ratowało Polaków przed banderowcami przez co, zarówno oni jak ich rodziny straciły życie bestialsko zamordowani, zdecydowana większość z nich walczyła z Niemcami. Nigdy całego narodu nie wolno osądzać o zbrodnie skrajnego odłamu “ludzi bestii”.


SPOSOBY I METODY MORDOWANIA POLAKÓW PRZEZ LUDOBÓJCÓW Z OUN-UPA

Nie wystarczało im pozbawienie Polaka życia. Śmierć “Lacha” powinna być poprzedzona wymyślnymi torturami. Nie wiemy gdzie się tego uczyli, ale prześcignęli w okrucieństwie nawet gestapo i kapo z obozów śmierci. Cześć z nich miała niezłą praktykę biorąc udział wraz z Niemcami w masakrze żydów. U innych przemówiły może “wrodzone talenty”? Rozkoszowali się bowiem bestialstwem, upajali widokiem cierpienia swych bezbronnych ofiar, tak dorosłych jak i dzieci.

Uwagę badaczy zwraca fakt, że stosowane przez banderowców metody uśmiercania były dość ujednolicone i występowały na całych południowo-wschodnich ziemiach II RP.

Kandydat na członka bojówki OUN czy UPA musiał najpierw “wykazać się” dokonaniem zbrodni na “Lachu”, aby móc być dopuszczony do złożenia przysięgi. Nie stanowiło to przeszkody, a wręcz przeciwnie, gdy “Laszka” była własna matka, zona, dziecko czy siostra. Taki był warunek członkostwa w UPA. Przy tym rodzaj stosowanych tortur ustalany był przez tzw. “komitet rewolucyjny”.

Zaś rytuał święcenia przez niektórych “świaszczenyków” narzędzi zbrodni był prawdopodobnie inicjatywą oddolną tych bardziej gorliwych. Później ci sami księża sprawowali w cerkwiach liturgie, mordercy zaś przyklękali przed obrazem Matki Bożej w kościołach, w których dokonywali zbrodni.

Dr Aleksander Korman ustalił pierwotnie 136 metod zabijania ludzi przez banderowców. Pisze o tym na łamach czasopisma “Na Rubieży” nr 35 z 1999 roku, pt. “Wirtuozeria banderowskiej zbrodniczości i gwałtu – co najmniej 136 metod tortur”. Przedstawiony materiał jest wynikiem jego wieloletnich, niezależnych prac badawczych. Dalsze badania doprowadziły do uściśleń i podniesienia liczby owych metod do astronomicznej wręcz liczby – “360 sposobów zabijania “Lachów”.

Wymienia je dr. Korman w swojej ostatnio wydanej publikacji pt. “Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej”, wyd. NORTOM, Wrocław. Zainteresowanych odsyłam do tej lektury. Tu pragnę tylko dodać, że dziś jeszcze, po upływie ponad 77 lat od tamtych tragicznych wydarzeń, ci, którzy je przeżyli, są teraz w bardzo podeszłym wieku a byli świadkami tego zatrważającego ludobójstwa – należą do ludźmi głęboko zranionymi psychicznie i rany te wciąż bolą. 

 

Wieczna pamięć pomordowanym!

Hits: 142

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares