Nawiązując do pisma z dnia 28.09.2020 r. skierowanego do Pani Agnieszki Śpiewak Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, „po czterech miesiącach”! I wielu telefonicznych rozmowach z panem Hubertem Madajczykiem, który jako jedyny odnosi się pozytywnie i wyraża zdecydowaną chęć współpracy aby obelisk uratować. Nikt inny nie chciał z nami podjąć merytorycznej, bezpośredniej rozmowy. W wyżej wymienionej sprawie otrzymałem odpowiedź w Dn. 29.01.2021 r. / SZ.WKUR.606.422.2020.HM,3 o przekazaniu do opinii, którą ma wystawić IPN. Zaznaczam: trzeba było na to czterech miesięcy i wielu wykonanych telefonów.

Sytuacja wydaje się kuriozalna, ponieważ na podstawie dokumentu wystawionego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z Dn.17.10.2016 roku jasno wynika, że pomnik znajdujący się w gminie Resko przy działce 59/5 obręb Stargard, został już jak wynika z załączonego pisma wytypowany do zniszczenia z podaniem kosztu usunięcia 1000 PLN.

Jak podkreślone jest w załączonym dokumencie powtarzam: „z góry już założono o zlikwidowaniu pomnika” tylko percypowane są koszty wystosowane przez jednostkę samorządową, co sprawdzimy ponieważ poddajemy w wątpliwość aby gmina Resko takową informację wystosowała oficjalnie. Zastanawia nas też fakt, czy ktokolwiek z mieszkańców Gminy Resko wie o planach wyższych urzędników dotyczących zlikwidowania Miejsca Pamięci upamiętniającego poległych żołnierzy w walce z niemieckim okupantem. Dlatego niezwłocznie należy powiadomić o tym mieszkańców gminy Resko oraz wszystkie podległe Sołectwa.


Reasumując: w naszej opinii, wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej jest swoistym przedłużaniem trybu administracyjnego, gdzie sprawa wydaje się być oczywista. Dlatego zwracamy się z prośbą do pani Dyrektor Agnieszki Śpiewak oraz innych urzędników zajmujących się tą sprawą o traktowanie nas poważnie, nie przedłużanie w/w sprawy i wydania sprecyzowanej decyzji. Przy czym nadmieniamy, że najrozsądniejszą decyzją było by zachowanie pomnika / obelisku na pierwotnym miejscu i wydanie zgody na jego odrestaurowanie przez Braterstwo Polsko – Rosyjskie.

Braterstwo Polsko – Rosyjskie

Piotr Radtke


W związku z wielomiesięcznym postępowaniem, przedłużającą się sprawą, komplet dokumentów w załączniku przesyłamy do stron zainteresowanych oraz mogących mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie jak w/w.

W/w informację otrzymują:

 1. Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
 2. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Warszawa
 3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa
 4. Wojewoda Zachodniopomorski
 5. Urząd Gminy Resko oraz podlegające Sołectwa
 6. A/a

 

 

Zostawiam państwu do wyciągnięcia wniosków.

Piotr Bolo Radtke, BPR

 

Hits: 129

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 142
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  143
  Shares