Wiemy kto odpowiada za usunięcie tablicy z pomnika pod Baligrodem! Pomnik upamiętniający pomordowanych przez banderowców polskich żołnierzy stał wiele lat. I nikomu w Bieszczadach nie wadził Ale okazało się, że komuś jednak przeszkadzał. Pod koniec stycznia 2021 roku z pomnika zostały usunięte tablice z nazwiskami pomordowanych żołnierzy!

Oprócz tablic zniknął orzeł (bez korony), symbol odznaczenia “Krzyż Grunwaldu” i napis “Żołnierzom LWP, WOP i KBW poległych w walkach z faszystowskimi bandami UPA w latach 1944 – 1947 w 25-lecie LWP”. Nikt z okolicznych mieszkańców nie wiedział kto usunął tablicę i inne elementy. Po wymianie wielu wiadomości mailowych i wielu rozmowach telefonicznych wszystko wyszło na jaw!

Jak napisał w mailu dr Piotr Szopa Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie czytamy:

W odpowiedzi na e-maila i w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, informuję, że zgodnie z zapisami ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 744 z późn. zm.) obowiązek jej realizacji spoczywa na właścicielu albo użytkowniku wieczystym nieruchomości, na której znajduje się pomnik. W odpowiedzi na e-maila i w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, informuję, że zgodnie z zapisami ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 744 z późn. zm.) obowiązek jej realizacji spoczywa na właścicielu albo użytkowniku wieczystym nieruchomości, na której znajduje się pomnik.

W wypadku gdy nie dopełni swych obowiązków to Wojewoda, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której znajduje się pomnik, który nie spełnia warunków określonych w art. 5a ust. 1, usunięcie tego pomnika

Wydanie takiej decyzji wymaga jednak opinii Instytutu Pamięci Narodowej. W związku z tym taka opinia w oparciu o źródła historyczne jest każdorazowo przygotowywana. Taka jest rola IPN w tym postępowaniu. Nie wydaje on żadnej decyzji nakazującej rozbiórki ani nie nakazuje właścicielowi żadnych działań – co można wielokrotnie przeczytać bądź usłyszeć w różnych nierzetelnych, bądź nieprecyzyjnych przekazach. Nadmieniam, że w tej konkretnej opinii Prezes IPN wskazuje na wyjście zmierzające do upamiętnienia poległych i pomordowanych w wyniku działań UPA w latach 1944-1947 na terenie Gminy Baligród. W załączeniu przesyłam postanowienie Prezesa IPN z 1 marca 2019 r.

Nakaz demontażu wszystkich elementów z pomnika wydał Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego na podstawie opinii z IPN. Ten nakaz otrzymała gmina Baligród i zgodnie z procedurami musiała go wykonać.

Czym kierował się IPN wydający opinię? Możecie sami się przekonać i wyciągnąć wnioski czytając Postanowienie Instytutu Pamięci Narodowej… dostępne w załącznikach poniżej.


Stanowisko Braterstwa Polsko – Rosyjskiego jest w w/w sprawie jednoznaczne:

Braterstwo Polsko – Rosyjskie

Piotr Bolo Radtke

Hits: 396

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 159
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  162
  Shares