Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, Ryszard Kukliński zastępca szefa zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a od 1970 roku tajny współpracownik CIA.

Miał dostęp do ściśle tajnych dokumentów, również tych zawierających plany strategiczne ewentualnej wojny państw Układu Warszawskiego zależnych od ZSRR z krajami NATO. W latach 1971-1981 Ryszard Kukliński przekazał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów wojskowych 23 maja 1984 roku w tajnym procesie Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zaocznie skazał na karę śmierci i konfiskatę majątku płk. Ryszarda Kuklińskiego, uznając go winnym “zdrady państwa i dezercji” Martin Dzúr, minister obrony narodowej Czechosłowacji i płk. Ryszard Kukliński na posiedzeniu ministrów obrony państw stron Układu Warszawskiego w grudniu 1979 roku


Полковник Народной армии Польши Рышард Куклински, заместитель начальника оперативного управления Генерального штаба Войска Польского, а с 1970 года тайный сотрудник ЦРУ. У него был доступ к совершенно секретным документам, в том числе к документам, содержащим стратегические планы возможной войны между зависимыми от СССР странами Варшавского договора и странами НАТО. В 1971-1981 годах Рышард Куклински передал американцам десятки тысяч секретных военных планов. 23 мая 1984 г. на тайном заседании суд Варшавского военного округа заочно приговорил к смертной казни с конфискацией имущества полковника. Рышарда Куклинского, признав его виновным в «измене и дезертирстве» Мартин Дзур, министр национальной обороны Чехословакии и полковник Рышард Куклинский на встрече министров обороны государств-участников Варшавского договора в декабре 1979 г.


Es biju tur 1981. gadā, Korevo, Kaļiņingradas apgabals в / ч18850,

6 km. no Polijas robežas. Bez mūsu, diviem tanku pulkiem vēl trīs tika izvietoti pirms pašas kara likuma un es varu droši apgalvot, ka, ja Jaruzelskis nebūtu ieviesis kara stāvokli, Polijas robežu būtu šķērsojuši ne tikai 5 Kornevas pulki … Tās ir tās pašas kazarmas, kuras šodien apaugušas ar krūmiem, tajā pašā Krievijā, kura, kā mus mēdiji stāsta, visu laiku par to vien domā, kā uzbrukt Polijai un Baltijas valstīm.

Polijas Tautas armijas pulkvedis Ryszard Kukliński, Polijas armijas Ģenerālštāba operatīvās valdes priekšnieka vietnieks un no 1970. gada slepens CIP līdzstrādnieks. Viņam bija pieejami ļoti slepeni dokumenti, tostarp tie, kas satur stratēģiskus plānus iespējamam karam starp Padomju Savienības atkarīgajām Varšavas pakta valstīm un NATO valstīm. 1971. – 1981. Gadā Rīsards Kuklinskis amerikāņiem sniedza desmitiem tūkstošu slepenu militāru plānu 1984. gada 23. maijā slepenā tiesas prāvā Varšavas militārā apgabala tiesa aizmuguriski piesprieda nāvi un konfiscēja pulkveža mantu. Rīsards Kukliņskis, atzīstot viņu par vainīgu “nodevībā u dezertēšanā” Martins Dzūrs, Čehoslovākijas valsts aizsardzības ministrs un plkv. Ryszard Kukliński Varšavas pakta dalībvalstu aizsardzības ministru sanāksmē 1979. gada decembrī.

 

Edvīns Puķe – Przedstawiciel Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, Okręg Łotwa

Hits: 313

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 282
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  282
  Shares