Nawiązując do tytułu, mam tu na myśli opiniodawcę IPN i wykonawcę (zdemoralizowane instytucje państwowe) Abstrahując od tej przestępczej decyzji niszczenia miejsc pamięci: posiadana przez nas wiedza w zakresie istniejących pomników pozwala już na obecnym etapie sformułować katalog kategorii obiektów, które w ich przestępczej opinii obligatoryjnie powinny ulec usunięciu. Należą do nich:

 • Pomniki poświęcone Armii Czerwonej i wliczamy tutaj tzw. pomniki wdzięczności, braterstwa, partyzantów sowieckich.
 • Pomniki poświęcone działaczom Polskiej Partii Robotniczej.
 • Pomniki poświęcone Gwardii Ludowej/Armii Ludowej.
 • Pomniki poświęcone zwalczaniu tzw. Polskiego Podziemia Niepodległościowego po 1944 r. przez instytucje Polski Ludowej i ZSRS.
 • Pomniki poświęcone funkcjonariuszom Polski Ludowej lub działaczom komunistycznym z innych państw.
 • Pomniki poświęcone Komunistycznej Partii Polski.
 • Pomniki upamiętniające budowy obiektów z okazji …- lecia Polski Ludowej.

SZANOWNI PANOWIE Z IPN ROZUM WAM CAŁKOWICIE ZLANSOWAŁO >>>ŻOŁNIERZE którzy szli z frontem walcząc z NIEMCAMI nie propagowali komunizmu tylko walczyli by dobić hydrę Faszystowską! …wyzwalając POLSKĘ! Życie, to co najcenniejsze oddało 650 tyś żołnierzy Armii Radzieckiej i ponad 70 tyś żołnierzy armii Polskiej .. p/s Chuligani zakłamujący historię – DODAM! POMNIKI WINNY POZOSTAĆ DLA CHWAŁY LUB DLA PRZESTROGI NARODÓW ..A GROBY ŻOŁNIERZY SĄ ŚWIĘTE!

Śmierć żołnierza święta jest i łamie nakazy nienawiści. Przyjaciel czy wróg, jeśli nie ominęły go rany, na jednakową miłość i cześć zasługuje

Śmierć Żołnierska jest święta i każdy odruch nienawiści podlega karze. Czy wrogiem był, czy bliźnim, jednak szacunek musimy nieść im w darze.

ROSJANIE: Polacy, nie zapomnimy wam tego…KOLEJNY RAZ PRACUJECIE NA ZEMSTĘ .. Plujecie na nas Katyniem a zapomnieliście o ponad 100 tyś jeńców ROSYJSKICH gdzie zgotowano im PIEKŁO w 1920 roku….Wołyń pacyfikacje ,palenie i burzenie cerkwi .

OPIS ZBRODNI NA JENCACH ROSYJSKICH – KATYŃ JEST POKŁOSIEM!

Wołyń – 25 kwietnia 1919 roku Józef Piłsudski bez konsultacji i zgody sejmu zaatakował Rosję bolszewicką oraz wplątał słabą odradzającą się Polskę w wojnę, która mogła doprowadzić do likwidacji Polski.

Ustawa o przejęciu na własność Państwa ziemi – jako łup wojenny w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej dotyczyła ziem w powiatach kresowych, które należały poprzednio do rosyjskiego skarbu i rodziny carskiej, dóbr duchownych i klasztornych, opuszczonych przez ziemian dóbr prywatnych, a także gruntów pochodzących z parcelacji wielkich polskich folwarków. Były to głównie ziemie leżące w powiatach województwa wołyńskiego: włodzimierskim, kowelskim, łuckim, rówieńskim, dubieńskim, warneńskim, krzemienieckim.

Czyli dokonano grabieży ziem, które nie należały do Polski…Dlaczego uparcie nie potrafimy przyznać się do błędu – Józef Piłsudski (inicjator burżuazji sanacyjnej) wyraził publicznie swoje poglądy na temat polityki kresowej już w styczniu 1920 r. w czasie wizytacji Frontu Wołyńskiego. W wystąpieniu do przedstawicieli ziemi wołyńskiej powiedział:,

Kiedy mówimy o kresach, to musimy zdać sobie sprawę z tego, co to są kresy. Kresy, to zetknięcie się jednego narodu z innym, jednej kultury z drugą, jednego wychowania z innym. Dlatego też najtrudniejszą zawsze jest wszelkiej polityki kresowej umiejętnością, zdobyć silny, mocny szacunek dla władzy jawnej. Na całym świecie polityka kresowa podobna jest do tej, jakiej my byliśmy obiektem. Nie znam innej polityki kresowej, jak polityka poniżenia i ucisku, której hasłem jest: »Biada zwyciężonym!”

Niszczono i palono ich miejsca kultu .. Pacyfikację przeprowadzano w ten sposób, że najpierw otaczano wieś, następnie wzywano sołtysa lub wójta. Informowano go o celu działań i żądano wydania ukrywanej broni oraz materiałów wybuchowych. Wszyscy mieszkańcy musieli pozostać w swoich zabudowaniach. Potem u osób podejrzanych przeprowadzano rewizję połączoną z zrywaniem podłóg i poszycia dachów. Przy okazji demolowano pomieszczenia i niszczono mienie, w tym również artykuły spożywcze.

W razie odmowy wydania kluczy wyłamywano zamki i drzwi. Podczas rewizji stosowano przemoc fizyczną, i karę publicznej chłosty. Dodatkową karą było nakładanie na wsie kontrybucji i kwaterowanie we wsiach szwadronów kawalerii, które mieszkańcy musieli utrzymywać.


Proszę sobie wyobrazić skalę tych pacyfikacji:

W województwie lwowskim: policyjna – 206 miejscowości w 9 powiatach, wojskowa – 78 miejscowości w 8 powiatach.

W województwie stanisławowskim: policyjna – 56 miejscowości w 2 powiatach, wojskowa – 33 miejscowości w 1 powiecie.

W województwie tarnopolskim: policyjna – 63 miejscowości w 4 powiatach, wojskowa – 57 miejscowości w 5 powiatach


Wieś musiała utrzymywać wojsko podczas pacyfikacji. PYTAM POLITYKÓW MEDIA DLACZEGO NIE WYJAŚNICIE, ŻE POLSKA POLITYKA DOPROWADZAŁA DO TRAGEDII TERAZ MAMY XXI W i ROBIMY PODOBNIE!

W 5 lat POLSKA ZBURZYŁA 100 pomników ARMII RADZIECKIEJ oraz Ludowego Wojska Polskiego.

W Berlinie ani nigdzie na świecie oprócz bander-krainy i Czech nikt nie niszczy pomników Armii Radzieckiej a na zachodzie nie są burzone, wręcz odwrotnie zadbane…

Rosjanie stanowczo: Polacy, nie zapomnimy wam tego.. I nie przebaczymy… A za co mają nas szanować!?

 

Andrzej Urban, BPR,BLOGER

 

Hits: 107

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  34
  Shares