Rosjanie! Nie daj się zwieść!

LIST OTWARTY DO FEDERACJIO ROSYJSKIEJ Z KANADY

Za pośrednictwem Braterstwa Polsko – Rosyjskiego anonimowo z wiadomych powodów publikujemy państwu bardzo wzruszający LIST OTWARTY DO NARODU ROSYJSKIEGO, wystosowany ze środowiska prorosyjskiego w Kanadzie. Jest niesamowicie szczery i doniosły, każdy powinien zapoznać się z jego treścią i udostępniać go swoim bliskim a przede wszystkim młodzieży aby poznała prawdę. Ten list to głos z przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Relacja naocznych światków, którzy w sposób bardzo obiektywny w trybie jednoosobowym, tłumaczą i przedstawiają wydarzenia z lat osiemdziesiątych do dzisiaj, patrząc przez pryzmat wydarzeń w Rosji, które są konsekwencja brudnej gry zachodu posługującego się zdrajcą Nawalnym. Gorąco polecam.

Braterstwo Polsko Rosyjskiego

Piotr Bolo Radtke

 

 

Обращение поляка из Канады к россиянам

Не обманывайтесь!

Польско – Русское Братство, по известным причинам, анонимно публикует очень трогательное открытое письмо русскому народу, написанное пророссийским обществом в Канаде. Письмо невероятно искреннее, каждый должен ознакомиться с его содержанием и поделиться им со своими знакомыми, прежде всего, с молодежью, чтобы они узнали правду. Это голос из прошлого через настоящее

в будущее. Рассказ очевидцев, которые очень объективно от первого лица говорят и объясняют события, начиная с восьмидесятых годов заканчивая сегодняшним днём, через призму актуальных событий в России, которые являются следствием грязной игры Запада с предателем Навальным.

Польско – Российское Братство

Пётр Боло Радтке

Hits: 104

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Shares