Główny potencjał jaki drzemie w Braterstwie Polsko – Rosyjskim, leży w rękach ludzi, którzy stanowią fundament Organizacji. To właśnie dzięki ludziom, istniejemy i rozwijamy się, aby działać dla przyjaźni i pokoju.

 

Pan Edvīns Puķe

Z dniem 24 stycznia 2021 roku. Powołuję na Międzynarodowego Przedstawiciela Braterstwa Polsko – Rosyjskiego – Okręg Łotwa

Wyżej wymienieni, czołowy aktywista Braterstwa Polsko – Rosyjskiego – zasila szeregi kadry dowódczej, stanowiącej fundament naszej społeczności. Niezwykle zaangażowany w działalność na rzecz przyjaźni łotewsko – polsko – rosyjskiej. Dał się poznać jako uczciwi, lojalny oraz zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach krytycznych. Te cechy oraz walory jakie wymieniłem, stawiają jego na czele Braterstwa, aby wspólnymi siłami dążyć do celu, jaki wszyscy przed sobą postawiliśmy.

Często padają pytania, dlaczego nasi przedstawiciele w innych krajach. To bardzo proste, w innych krajach są diaspory oraz mniejszości, zarówno polskie jak i rosyjskie. Zadaniem koordynatorów międzynarodowych jest robić to samo, co my robimy w Polsce, tylko kryteria działania ulegają modyfikacjom w sposób dostosowawczy dla danego kraju, mentalności i obyczajów.

Rusofobia w Polsce osiągnęła apogeum ale w innych państwach, te patologiczne zjawisko, również występuje i ma różne oblicza. Naszym zadaniem, jest dementować oraz skutecznie zwalczać, wszelkiego rodzaju ogniska zapalne w sposób pacyfistyczny, zrównoważony ale skuteczny, pamiętajcie do skutku. Taka nasza misja!

Jest nas dużo, ale to nie jest wyznacznikiem skuteczności w działaniu. Każdy nasz ruch jest strofowany, psychotechniczną reakcją wroga. Niestety, czasy nie są łatwe, dlatego wymagają nowatorskich rozwiązań… Dlatego jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i przemyślenia. Od tego zawsze się zaczyna.

Zakres obowiązków:

CEL:

Propagowanie przyjaźni POLSKO – ROSYJSKIEJ

 

REALIZACJA:

 1. Edukacja kulturalna

 2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 3. Animacja społeczno – kulturalna,

 4. Promocja i organizacja wolontariatu,

 5. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,

 7. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez, mających na celu promocję Polski w Rosji a Rosji w Polsce.

 8. Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnych,

 9. Wymiana młodzieżowa w tym edukacja kulturalna,

 10. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

 11. Opieka nad miejscami pamięci polskimi i rosyjskimi, wspomaganie w tym celu samorządów lokalnych,

 12. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,

 13. Ustanawianie i przyznawanie, legitymacji, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie.

Przewodniczący Braterstwa Polsko – Rosyjskiego

Piotr Bolo Radtke

Hits: 109

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 0
 •  
 •  
 • 7
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Shares