Oni chcą nas uczyć demokracji a we własnym kraju mają smród i ubóstwo i nie potrafią z tym sobie poradzić, bo tak naprawdę, rząd ma w dupie społeczeństwo. Rządzi niepodzielnie dolar i tylko kto posiada walutę, ma prawo do godnego życia. Ludzie są wyrzucani na bruk, wystarczy zalegać z czynszem 3 miesiące i całe rodziny z dziećmi lądują na ulicy. Jeżeli ktoś stawia opór, policja pod bronią, dosłownie go wyrzuca na zbity pysk. Na usunięcie rzeczy osobistych i całego dobytku, jest 24 h, potem wszystko ląduje na śmietnisku na koszt eksmitowanego. Ludzie mieszkają w samochodach lub prowizorycznych budach. Psy w Polsce i Rosji, mają lepsze warunki do życia!

Precedens stanowił ostatni materiał filmowy w kanale FOKUS TV, gdzie ubóstwo Stanów Zjednoczonych zostało precyzyjnie wyeksponowane. Redaktorzy tego kanału dokonali wizji lokalnej w kilku miastach, gdzie ponoć jest wielki dobrobyt. To, co wyciągnęli na światło dzienne, pokazało prawdziwe oblicze tego państwa, gdzie ludzi o niskim statucie społecznym traktuje się jak śmieci. Zasada donoszenia i ogólnie przyjętej konfidencji, jest tam na porządku dziennym. Ludzie biedni nie mają żadnego wsparcia, pomocy udziela im się w tzw. obozach szpitalnych, gdzie praktyki prowadzą nowicjusze. Wszystko to ukazał w/w materiał filmowy. Wielka otoczka obrońców demokracji ginie w bólu ludzi wyzyskiwanych, których państwo dobija swoją polityką wyzysku! Bogata Ameryka to mit żywcem wyciągnięty z najczarniejszego horroru. Szerząca się narkomania i patologia oraz przestępstwa w najbrutalniejszym wydaniu są nagminne w realnym codziennym życiu, tego jakże zdominowanego kraju.

W Stanach Zjednoczonych poniżej granicy ubóstwa żyje 43 miliony ludzi – dwa razy więcej niż 50 lat temu. Półtora miliona dzieci jest bezdomnych. Całe rodziny przenoszą się z miejsca na miejsce, goniąc za pracą, z której nie są w stanie się utrzymać. W górniczym rejonie Appalachów, ludzie żyją dzięki kartkom żywnościowym. W Los Angeles liczba bezdomnych dramatycznie wzrasta. W najbiedniejszych dzielnicach ci, którzy stracili dach nad głową, mogą zamieszkać w drewnianych chatkach…

W żadnym kraju europejskim, nie mamy do czynienia z tak wielką patologią społeczną oraz zakłamaniem tuszującym te gnijące bagno. Pozostaje nam tylko współczuć tym ludziom, w jakiej sytuacji się znaleźli, bez nadziei na lepsze jutro.

Patrząc przez pryzmat polskiej polityki zagranicznej podporządkowanej USA, o pomstę do nieba wołać nam! Jeżeli ten zakłamany kraj ma nam pomagać, zarówno militarnie jak i w innych dziedzinach! W czym oni chcą nam pomagać, jak na własnym podwórku grzęzną w błocie! Cwaniak Trump, rzuca słowa na wiatr! Łatwo mu to przychodzi, ciułając miliardy na swoim koncie. Sławę, karierę i własne słabości stawia ponad to, co jest jego obowiązkiem. Takie jest ogólne oblicze tego kraju… Teraz wciąga w to Polskę a my jak pieski, merdamy ogonkami!

Wieczna nagonka na Federację Rosyjską przy udziale przodownika w tej dziedzinie – Polski. Należy zaznaczyć, że jesteśmy strategicznym sojusznikiem USA w szkalowaniu oraz przedstawianiu naszych wschodnich sąsiadów w jak najgorszym scenariuszu dla opinii publicznej. Wbrew tym kłamstwom i oszczerstwom, mit biegających białych niedźwiedzi po Moskwie, już dawno został schowany do lamusa!

Gospodarka rosyjska w ostatnich 20 latach odnotowała ogromny wzrost. O ile jednak kłamstwa zachodu w tym temacie miały charakter dominujący, to jednak krótkotrwały. Nie dało się ukryć dość szybkiego wzrostu gospodarczego o charakterze odtworzeniowym, a także ewoluująca na oczach całego świata, polityka społeczno socjalna, gdzie obywatel stanowi najwyższe dobro narodowe.

Putin: „Zrobię wszystko, by pomnożyć siłę, dobrobyt i chwałę Rosji”, „ Droga do przodu zawsze jest trudnym zadaniem. Ale historia nie wybacza obojętności i samozadowolenia, zwłaszcza dzisiaj, w chwili burzliwych zmian na świecie” – mówił Władimir Putin podczas uroczystości zaprzysiężenia go na kolejną kadencję. I należy z całą pewnością przyznać, że ten Wielki Mąż Stanu potrafi dotrzymać słowa! To czyni go najmocniejszym przywódcą powojennym, jakiego miała Federacja Rosyjska. Uczynił Rosję niepodważalnym mocarstwem, liczącym się na arenie światowej.

Putin – „Opowiadamy się za równą i wzajemnie korzystną współpracą ze wszystkimi państwami w interesie pokoju i stabilności na naszej planecie. Rosja jest silnym, aktywnym, wpływowym uczestnikiem życia międzynarodowego – zapewniał prezydent, zaznaczając, że priorytetem jest bezpieczeństwo i obrona kraju.” „ Zadeklarował, że zrobi wszystko dla chwały Rosji, zwiększając dobrobyt i siłę kraju, na czele którego stanął”

Patrząc dalej: Niemcy stawiają na Rosję! Współpraca kwitnie – mimo sankcji. A będzie jeszcze bliższa.

“Berlin na każdym możliwym poziomie rozbudowuje swoje stosunki z Moskwą. Kluczowi politycy znad Renu coraz częściej podają w wątpliwość unijne sankcje względem Kremla” – przekonuje “Dziennik Gazeta Prawna”.Jak podaje dziennik, odbyła się konferencja miast partnerskich Niemiec i Rosji. Uczestniczyło w niej 820 osób, przedstawiciele ponad 100 miast. Padało tam mnóstwo głosów nawołujących do rezygnacji z sankcji nałożonych przez Niemcy na Rosję. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Wschód-Zachód apelował o włącznie do współpracy miast krymskich, bo te są, jak stwierdził, w pełni rosyjskie.

Niemcy potrafią dbać o interesy swojego kraju a Polska jak ten „głuchy i ślepy”, chyba chce podzielić los innych państw, które „ ŚLEPO” współpracowały z USA i wiadomo jak skończyły (…)

Zaostrzenie sankcji przez państwa zachodnie nie wchodzi w grę, co podkreślił nawet Donald Tusk, a interesy z Rosją wręcz kwitną. Mimo szumnych deklaracji, niektórzy przywódcy europejscy wręcz pomagają Władimirowi Putinowi w interesach – można przeczytać w “Gazecie Wyborczej”. Kraje Unii Europejskiej bardzo szybko zrozumiały, że zadzieranie z Kremlem nie popłaci… Szkoda, że polski rząd odbiega od tej myśli przewodniej. My inwestujemy w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, prowokujemy Rosję, nawołujemy do nienawiści, aż ściągniemy na nasz kraj nieszczęście na własne życzenie!

Każde spotkanie przywódców Niemiec i Rosji wzbudza w Polsce automatycznie złe skojarzenia i obawy. Każda forma porozumienia na linii Berlin – Moskwa wzbudza u Polaków zażenowanie, zazdrość i nienawiść, Sami nie umiemy a innemu nie damy. A może tak odrobinę skruchy i jak niedźwiedź łapę wyciąga, to może warto spróbować i przestać robić za wasali panów świata, którzy mają nas po prawdzie w głębokim poważaniu…

Najwyższy czas zacząć, działać samodzielnie. Ale żeby było to możliwe, to kilku sfrustrowanych baranów musi odejść na emerytury, założyć bambosze i pójść na ryby. Jak nie odejdą sami, to ich przeczekamy i tak ledwo łażą a co niektórym, moherowe berety widocznie strasznie ciążą…

Piotr Bolo Radtke

www.brapolros.ru

 

Мало кто знает, что происходит в США!

Они хотят учить нас демократии, а в их собственной стране нищета и убожество, и они не могут с этим справиться, потому что на самом деле правительству наплевать на общество. Безраздельно правит доллар, и только те, у кого есть валюта, имеют право на достойную жизнь. Людей выбрасывают на улицу, стоит лишь просрочить квартплату за три месяца, и целые семьи с детьми оказываются без крыши над головой. Если кто-то сопротивляется, вооруженные полицейские безжалостно расправляются с ним. На вывоз личных вещей и всего имущества даётся 24 часа, потом всё отправляется на свалку за счёт выселенного. Люди живут в машинах или во временных хибарах. Собаки в Польше и в России живут и то лучше.

Прецедентом стал последний киноматериал на телеканале FOKUS TV, в котором было ярко показано убожество Соединенных Штатов. Редакторы этого канала сделали съемки на местах в нескольких якобы процветающих городах. То, что они обнародовали, показало истинное лицо этой страны, где люди с низким социальным статусом считаются мусором. Доносительство и нарушение общепринятых доверительных отношений является там повседневной нормой. У бедняков нет никакой поддержки, медицинская помощь оказывается им в так называемых лагерях, где работают неопытные новички. Все это показано в упомянутом выше киноматериале. Нимб защитников демократии заслоняется болью эксплуатируемых людей, которых государство добивает своей политикой угнетения! Богатая Америка – это перенесенный с экрана в жизнь фильм ужасов. Растущая наркомания и патология, а также самые жестокие преступления широко распространены в реальной повседневной жизни этой страны.

В Соединенных Штатах 43 миллиона человек живут за чертой бедности – вдвое больше, чем 50 лет назад. В стране полтора миллиона бездомных детей. Целые семьи переезжают с места на место, гоняясь за работой, которая не обеспечивает им достаточных для жизни средств. В шахтерском регионе Аппалачей люди живут благодаря продуктовым карточкам. В Лос-Анджелесе количество бездомных резко возрастает. В самых бедных районах те, кто потерял крышу над головой, могут жить в деревянных хижинах…

Ни в одной европейской стране мы не сталкиваемся со столь большой социальной патологией и лицемерием, скрывающим это гниющее болото. Нам остается лишь сочувствовать этим людям, оказавшимся в таком положении без надежды на лучшее завтра.

Глядя сквозь призму польской внешней политики, подчинённой США, нам следует взывать к небу о мести, если эта лживая страна должна нам помогать как в военном отношении, так и в других областях! В чем они хотят нам помочь, если они не в состоянии навести порядок у себя дома! Мошенник Трамп бросает слова на ветер! Он с лёгкостью делает это, накапливая миллиарды на своем счету. Он ставит свою славу, карьеру и собственные слабости выше того, что является его долгом. Таков общий облик этой страны… Теперь он втягивает в это Польшу, а мы, как собачки, виляем хвостами!

Вечная травля Российской Федерации при участии ударника в этой области – Польши. Следует отметить, что мы являемся стратегическим союзником США в клевете и представлении наших восточных соседей в наихудшем свете для общественного мнения. Вопреки этой лжи и клевете, миф о медведях, бегающих по Москве, давно себя изжил!

Российская экономика значительно выросла за последние 20 лет. Однако, хоть ложь Запада на эту тему и была доминирующей, продержалась она недолго. Не удалось скрыть довольно быстрый рост экономики восстановительного характера, а также развитие на глазах у всего мира социальной политики, главным национальным достоянием которой является гражданин.

Путин: „Я сделаю всё, чтобы приумножить силу, процветание и славу России”. „Дорога вперед всегда является трудной задачей. Но история не прощает равнодушия и самоуспокоенности, особенно сегодня, в момент бурных изменений в мире”, – говорил Владимир Путин во время церемонии приведения его к присяге на очередной срок. И нужно со всей уверенностью признать, что этот великий государственный деятель умеет держать слово! Это делает его самым сильным государственным лидером Российской Федерации послевоенного периода. Он сделал Россию бесспорной державой, имеющей вес на мировой арене.

Путин: „Мы за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами в интересах мира и стабильности на нашей планете”. „Россия – сильный, активный и влиятельный участник международной жизни”, – заверил президент, отметив, что приоритетом является безопасность и оборона страны. Он заявил, что сделает все для славы России, увеличивая процветание и мощь возглавляемой им страны.

Смотрим дальше: Германия делает ставку на Россию! Сотрудничество процветает, несмотря на санкции. Оно будет и дальше расширяться.

“Берлин развивает отношения с Москвой на всех возможных уровнях. Ключевые политики на Рейне все чаще ставят под сомнение санкции ЕС против Кремля” – утверждает “Дзенник Газета Правна”. Как сообщает газета, состоялась пресс-конференция городов-партнеров Германии и России. В ней приняли участие 820 человек, представители более 100 городов. Там было много голосов, призывающих отказаться от санкций, наложенных Германией на Россию. Председатель Союза Немецких Обществ Запад-Восток призвал вовлечь в сотрудничество крымские города, потому что они, как он заявил, являются полностью российскими.

Немцы умеют заботиться об интересах своей страны, а Польша, как тот „глухой и слепой”, похоже, хочет разделить судьбу других государств, которые „ СЛЕПО” сотрудничали с США и известно, чем это кончилось (…)

Об ужесточении санкций со стороны западных стран не может быть и речи, что подчеркнул даже Дональд Туск, и бизнес с Россией процветает. Несмотря на громкие заявления, некоторые европейские лидеры даже помогают Владимиру Путину в бизнесе – об этом можно прочитать в «Газете Выборчей». Страны Евросоюза очень быстро поняли, что конфликты с Кремлем не принесут дивидендов… Жаль, что польское правительство не разделят эту основную мысль. Мы инвестируем в альянс с США, провоцируем Россию, призываем к ненависти, пока не навлечем несчастья на нашу страну по нашей собственной просьбе!

Каждая встреча лидеров Германии и России автоматически порождает в Польше негативные ассоциации и опасения. Договоренность в любом виде по линии Берлин – Москва вызывает у поляков замешательство, зависть и ненависть. Сами не умеем и другим не позволим. Или, может быть, немного раскаяния, и если медведь протягивает нам свою лапу, то стоит попробовать и перестать изображать вассалами повелителей мира, которые на самом деле относятся к нам с глубоким уважением…

Пришло время начать действовать самостоятельно. Но чтобы это стало возможным, несколько раздраженных баранов должны уйти на пенсию, надеть тапочки и пойти на рыбалку. Если они не уйдут сами, мы их переждем, они и так еле ходят, видимо, их очень отягощают мохеровые береты*

* Мохеровые береты (также мохеры) – уничижительное обозначение пожилых людей, разделяющих социально-политические взгляды консервативно-национального течения польского католицизма (прим. перев.).

Пётр Боло Радтке

www.brapolros.ru

Hits: 295

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 80
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  80
  Shares