Polska musi być elementem łączącym Wschód z Zachodem. Niepodległym suwerennym państwem i mecenasem wspólnych relacji między cywilizacjami. Polska może i powinna być adwokatem stron i czynnym uczestnikiem wielkiej gry mocarstw. Musi szanować swojego sąsiada- Rosję, którego dzisiaj swoją ignorancją obraża. Nie ma jednak prawa do kontestowania wszystkiego, co sprzyjać może rozwojowi własnego kraju. To zdrada Polski i naplucie w twarz bohaterom każdej wojny w obronie idei polskości. Będzie to miało diametralne znaczenie w niedalekiej przyszłości a osobiste zaszłości i nienawistne oderwane od rzeczywistości oraz stanu faktycznego mogą kiedyś zdecydować o przebiegu i kształcie przyszłych polskich granic.

Polityka państwa polskiego doprowadziła do całkowitej erozji stosunków bilateralnych z Federacją Rosyjską. W Berlinie eksplodowały korki od szampana a kolejna generacja potomków Wehrmachtu cieszy się że Warszawie zainstalowano marionetkowe pseudo intelektualne elity, które można było bardzo tanio kupić a kraj popada w izolacji gospodarczej od Rosji.

O ile zrozumieć można historię bo przecież relacje pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską nigdy nie należały do łatwych to trudniej pogodzić się z faktem celowych prowokacji polskich elit politycznych. Zaszłość wynika z walki o supremację w przestrzeni Słowiańszczyzny, którą ostatecznie Rzeczypospolita Polska przegrała. Takie są fakty. To Rosja jest mocarstwem atomowym i największym państwem świata. To Rosja ma o wiele większą zdolność do szybkiego reagowania w przestrzeni własnych granic oraz reakcji militarnej niż obradujące całymi dniami i tygodniami organy decyzyjne NATO , którego potencjał teoretycznie posiada pewne przewagi. W praktyce jednak nie posiada żadnej przewagi ponieważ nie ma skutecznego i mogącego podjąć natychmiastowe decyzje polityczne i militarne ośrodka decyzyjnego.

Federacja Rosyjska odzyskuje swój potencjał militarny i prędzej czy później odzyska swój status supermocarstwa światowego. Według Dr Jacka Bartosiaka cyt: „między Polską a Rosją nie ma wspólnej drogi. Na pomoście bałtycko-czarnomorskim nie jesteśmy w stanie mieć niepodległości jeśli Rosjanie są za silni”. Jest to stwierdzenie zupełnie absurdalne i w związku z tym nie podlegające jakiejś wielkiej analizie.

Ogólnie idąc tym tokiem rozumowania warto przyjrzeć się dzisiejszej sytuacji RP w odniesieniu do członkostwa w Unii Europejskiej i byciem sprzężonym i skalibrowanym z gospodarką niemiecką nazwaną dla zmylenia przeciwnika unijną. Anno Domini 2020 Polska nie posiada żadnej expressis verbis suwerenności. Nie posiada zdolnej do obrony własnymi siłami granic własnego państwa armii. Wreszcie nie posiada gospodarki produkcyjnej i żadnej światowej marki eksportowej. Jest elementem gospodarki niemieckiej. Polska straciła podmiotowość. O jakiej sytuacji pisze w tym momencie Dr Jacek Bartosiak?! Przy silnej Rosji grozi nam utrata niepodległości a przy silnej Republice Federalnej Niemiec i UE już wszystko jest w porządku i nie należy dociekać dlaczego. Z każdym dniem unijna machina dążąca do federalizmu i utworzenia państwa federalnego zabiera Polsce kawałek niepodległości.

Z punktu widzenia praktyki posiadamy wspólny europejski rząd zwany Komisją Europejską , posiadający ministrów poszczególnych resortów , Parlament z wybieranymi Posłami do Parlamentu Europejskiego , wkrótce powstanie wcielenie d wspólnej waluty Euro oraz zapowiedziano utworzenie wspólnej europejskiej armii. W ramach pomocy covid 19 sars, Unia Europejska będzie dotowała bezpośrednio samorządu z pominięciem rządu w Warszawie , który de facto jest już nie potrzebny. Ten nowy wspaniały świat dalece odbiega od suwerenności w wydaniu nawet świata post wojennego 1945-89. W porównaniu z ww. okresem określanego mianem „niby zniewolenia państwa polskiego” do stanu aktualnego można powiedzieć , że straciliśmy wpływ na wszystko. Jako państwo możemy jedynie ustalić wysokość mandatów karnych i innych kwestii administracyjno – porządkowych.

W obcym europejskim zimnym nie lubiącym nas otoczeniu, nierozumiejącym spontaniczności , kultury i tradycji Polaków udajemy szczęśliwych i dumnych. Wyobcowani i zagubieni tracimy kontrolę nad coraz bardziej wykluczonym młodym pokoleniem, które nie może odnaleźć się w świecie konsumpcjonizmu i pogardy dla tradycji słowiańskiej. Młode pokolenie dla którego nie ma miejsca w obsadzonym już podziale pracy na terenie RP emigruje popadając w narkomanie , depresję i alkoholizm. Oto skutek pośredni modelu zespalania z Zachodem. Polska powinna pozostać Polską i stwarzać warunki do współpracy z Rosją oraz innymi krajami z naszego kręgu kulturowego. Wybór zachodniej drogi rozwoju stanowi największy błąd w historii Polski.

Chwilowe korzyści gospodarcze oparte na lichwie, kredytach i wyzysku mogą doprowadzić nasz kraj do utraty kontroli , co w konsekwencji stanowić będzie trwałe uzależnienie od wrogich Polsce sił. Przykładem tego oszustwa są decyzje instytucji europejskich względem RP , które nie mają odniesienia do zapisów traktatowych oraz stronnicze traktowanie strony polskiej w przypadku uzyskania konkurencyjności na rynku jak to miało miejsce np. w kwestii pracowników delegowanych. W połączeniu z jednoczesną kłamliwą nagonką na Federacje Rosyjską, na Prezydenta Wladimira Putina z równoczesnym uwypukleniem tragicznych aspektów historycznych i sprowadzenia incydentalnych nieakceptowalnych dla każdego zdrowego psychicznie człowieka zachowań zawirowań czasu wojny do rangi codziennego maltretowania każdego Polaka przez Rosjanina to daje nam wynik wysokiego stopnia nietolerancji względem polityki i działań Rosji. To błędny i sztucznie wykreowany obraz na potrzeby zarządzania masami.

Wynika to z zupełnego niedoinformowania polskiego społeczeństwa oraz braku rzetelnych danych jak również potrzebą ustanowienia syntetycznego wroga na którym można oprzeć własne niepowodzenia życiowe i zawodowe. Na myśl przychodzi mi jedynie stare polskie przysłowie : „Chroń nas Boże od Przyjaciół z Wrogami napijemy się wódki i będzie znowu Polska”

Kamil Całek (BPR)- Dyrektor Generalny Środkowoeuropejskiego Centrum Analiz Strategicznych www.scas.pl

Hits: 84

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares