I będziemy przypominać po wszystkie czasy. Tego dnia, pomimo trwającej agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę, w haniebny sposób i z tchórzliwych pobudek opuścili ojczyznę, uciekając z krwawiącej Polski:

Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Felicjan Sławoj-Składkowski, Premier Rzeczpospolitej Polskiej
– liczni członkowie ówczesnej Rady Ministrów

Ponadto Naczelny Wódz, Marszałek RP Edward Śmigły-Rydz wraz z całym sztabem zdezerterowali z pola walki, dołączając do podszytych tchórzem dygnitarzy politycznych.
Tego wstydu, tej hańby nie da się zmyć żadnymi zabiegami kosmetycznymi wokół historycznych wydarzeń. To nie była – jak chce tego Instytut Pamięci Narodowej – ewakuacja władz II RP. To była podła ucieczka i dezercja w obliczu tragedii narodu i ojczyzny.

Na zdjęciach:
1. J. von Ribbentrop, E. Śmigły-Rydz, I. Mościcki
2. I. Mościcki
3. F. Sławoj-Składkowski
4. E. Śmigły-Rydz

Pamiętamy i przypominamy!!! Te władze, podłe i tchórzliwe szczury sanacyjnych elit II Rzeczpospolitej są dziś kreowani na bohaterów narodowych. Ci ludzie, którzy zostawili ojczyznę w potrzebie są dla dzisiejszych elit politycznych w Polsce wzorami do naśladowania i to ich wystawia się na piedestały. To na nich wzorują się liderzy dzisiejszej polityki kreowanej nad Wisłą. Jaka władza – tacy bohaterowie. Niestety.


Kamil Stupecki,
Braterstwo Polsko-Rosyjskie

Hits: 215

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!