Dnia 22 lipca 1944 roku po 5 latach II wojny światowej w mieście Chełm ogłoszony został Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Narodowe Święto Odrodzenia Polski to najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej obchodzone co roku 22 lipca.

W tym miesiącu 22 lipca obchodziliśmy 76 rocznicę powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego był najważniejszym dokumentem określającym początki Polski Ludowej. Treść manifestu zwraca się bezpośrednio do narodu Polskiego, słusznie stwierdzając że Krajowa Rada Narodowa powołana przez walczący naród jest jedynym legalnym źródłem władzy w Polsce. Manifest podkreślał, że Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego działają na podstawie konstytucji z 17 marca 1921 roku, jedynej wtedy obowiązującej konstytucji legalnej i uchwalonej prawnie. Jej podstawowe założenia miały obowiązywać do uchwalenia przez demokratycznie wybrany Sejm Ustawodawczy nowej konstytucji. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywał do walki z III Rzeszą jak i również do współpracy i współdziałania z Armią Czerwoną. W Manifeście Rząd RP na uchodźstwie uznano za władzę samozwańczą i władzę nielegalną, a konstytucję z 1935 roku bezprawną. Na funkcję przewodniczącego PKWN oraz kierownika resortu spraw zagranicznych powołano Edwarda Osóbka – Morawskiego, który od 1943 roku był związany z Robotniczą Partią Polskich Socjalistów (RPPS). Wiceprzewodniczącymi zostali Wanda Wasilewska, oraz Andrzej Witos.

Manifest kończył się słowami: „Rodacy! Stoją przed nami gigantyczne zadania. Będziemy je realizować dalej nieugięcie i zdecydowanie. Odrzucimy precz warchołów, agentów reakcji, którzy przez rozbijanie jedności narodowej, przez próby prowokowania walk między Polakami idą na rękę hitleryzmowi. Zadania wyzwolenia Polski, odbudowy państwowości, doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca, uzyskania dla Polski godnego miejsca w świecie, rozpoczęcie odbudowy zniszczonego kraju – oto nasze naczelne zadania.”

W Manifeście zakładano utworzenie systemu płacy minimalnej, rozbudowę systemu ubezpieczeń społecznych opartego na zasadzie samorządności, budowy nowych mieszkań. Deklarowano wsparcie państwa również dla prywatnej działalności gospodarczej oraz spółdzielczości, wprowadzenie bezpłatnego powszechnego szkolnictwa na wszystkich szczeblach, oraz otoczenie specjalną opieką inteligencji. Manifest zakładał również wraz z wyzwalaniem natychmiastową likwidację organów okupacyjnych i powoływanie przez rady narodowe Milicji Obywatelskiej.

W dniu 31 grudnia 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego został przekształcony w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1945 roku 22 lipca był uroczyście obchodzony jako Święto Odrodzenia Polski. Kolejne rocznice ogłoszenia manifestu PKWN były w Polsce Ludowej najważniejszym świętem państwowym. Tego dnia oddawano do użytku wielkie inwestycje przemysłowe, otwierano znaczące obiekty. W 1949 roku otwarto w Warszawie trasę W-Z, sześć lat później Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia, a w 1974 roku I sekretarz KC PZPR Edward Gierek przeciął wstęgę na Trasie Łazienkowskiej. 22 lipca 1952 roku Sejm uchwalił konstytucję lipcową, która wprowadzała m.in. nową nazwę państwa: Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Nowa ustawa zasadnicza zastąpiła obowiązującą od lutego 1947 tzw. małą konstytucję. W konstytucji lipcowej zawarto szeroki katalog praw i swobód obywatelskich. Wprowadzono zasadę demokracji ludowej – władza należy do ludu pracującego miast i wsi. W nowej konstytucji do najważniejszych organów władzy zaliczono Sejm, formalnie wybierany w wyborach powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich, Radę Państwa, rady narodowe – działające w terenie, oraz Radę Ministrów.

Sekretarz Generalny Braterstwa Polsko – Rosyjskiego

Michał Miśtal

Hits: 58

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 33
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  33
  Shares