Czas szybko biegnie, upływa, leci, jakkolwiek to nazwać zbliżamy się wielkimi krokami do obchodów 75-ej rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej stoczonej przez ZSRR z najeźdźcą hitlerowskim. W całej światowej historii wojen jeszcze nikt nigdy nie odnotował takiego powszechnego bohaterstwa i samozaparcia jakie pokazali żołnierze i oficerowie radzieccy w bitwach tamtego okresu, co się przyczyniło do zrujnowania hitlerowskiego planu „wojny błyskawicznej” i która to okazała się niemożliwą do przeprowadzenia już od pierwszych dni napaści wojsk faszystowskich na tereny ZSRR.

 

Wojna ta rozpoczęła się w zawiłych i skomplikowanych warunkach trwającej już drugiej wojny światowej wywołanej przez blok państw faszystowskich jak Niemcy, Włochy, Japonia przy całkowitej obojętności takich krajów jak Anglia, Francja czy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Po całkowitym zwycięstwie wojsk hitlerowskich nad krajami zachodnioeuropejskimi Rzesza niemiecka zaczęła umacniać swoją potęgę wojskową i ekonomiczną.

W skład kolejno przejmowanych zasobów ekonomicznych znalazło się ponad 6,5 tyś. przedsiębiorstw przemysłowych które to w 1941 r. produkowało dla Wehrmachtu uzbrojenie, amunicję i sprzęt wojskowy, a ponad trzy miliony robotników przymusowych pracowało w przedsiębiorstwach Trzeciej Rzeszy. Gospodarki wszystkich państw zachodnioeuropejskich pracowały i produkowały na rzecz olbrzymiej machiny wojennej Rzeszy hitlerowskiej, dodatkowo w ich posiadaniu z pokonanych krajów znalazły się ogromne zasoby metali żelaznych i nieżelaznych, i innych surowców o znaczeniu strategicznym, oraz różnego rodzaju maszyny (od maszyn i urządzeń przemysłowych do maszyn rolniczych).

W posiadaniu Wehrmachtu znalazła się również amunicja, broń i różnego rodzaju sprzęt wojskowy z około 200 dywizji okupowanej Europy. W 1941 roku cała europejska gospodarka o łącznej liczbie ludności wynoszącej 283 mln. pracowała na potencjał wojskowo – ekonomiczny hitlerowskiej Rzeszy. Wszystko to sprawiło że od 1940 roku celem hitlerowców stało się przygotowanie do wojny z ZSRR, w owym czasie pod koniec 1940 powstał i został zatwierdzony przez Hitlera plan wojenny o kryptonimie „Barbarossa” w myśl tego planu wojska koalicji hitlerowskich wczesnym rankiem dnia 22 czerwca 1941 roku dokonały napaści na naród radziecki w trzech głównych kierunkach : Leningradzkim, (Grupa Armii Północ), Głównym – Moskiewskim, (Grupa Armii Środek), Kijowskim, (Grupa Armii Południe).

W pierwszych miesiącach wojny szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na korzyść najeźdźców jednak nie trwało to długo. Zryw narodowy był ogromny, zwykli ludzie wykazali się ogromną pracą, przyczyniając się do mobilizacji wielu gałęzi gospodarki, rolnictwa, transportu, budownictwa, zasobów siły roboczej, przemysłu oraz do maksymalnego zwiększenia produkcji sprzętu bojowego i uzbrojenia. Dzięki odpowiednio szybko podjętym decyzją i wysiłkowi całego narodu radzieckiego przebudowa gospodarki kraju do wymogów prowadzenia wojny została zakończona latem 1942 roku. Od tego czasu rozpoczął się szybki wzrost całej produkcji przemysłowej w tym uzbrojenia i amunicji, zalety socjalistycznego systemu ekonomicznego jeszcze w okresie trwania wojny umożliwiły powstanie programu usuwania następstw wrogich działań wojennych, który został powołany w uchwale KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) i Rady Komisarzy Ludowych ZSRR w dnia 23 sierpnia 1943 roku.

Poświęcając swoje siły, rozum i talent wytwarzaniu w ogromnej skali wszystkiego co było potrzebne i niezbędne do życia oraz do prowadzenia działalności bojowej wielomilionowej armii podejmowane było wiele inicjatyw patriotycznych, organizowano zbiórki pieniężne i kierowano na front ogromne ilości ciepłej odzieży, obuwia itp. Ze środków pieniężnych płynących z dobrowolnej ofiarności kupowano tysiące czołgów, dział pancernych i samolotów, a także pociągi pancerne, okręty wojenne w tym okręty podwodne, broń palną oraz karabiny różnych kalibrów. W ZSRR nie było takiego obwodu czy republiki, których ludność nie wpłaciłaby na fundusz obronny ogromnych środków pieniężnych, od początku wojny do maja 1945 roku na fundusz obrony zostało wpłacone ponad 14 mld. Rubli gotówką, 4 mld. Rubli w obligacjach, ogromną ilość złota i srebra oraz innych kosztowności. W tych działaniach przejawiał się ogromny i szlachetny patriotyzm zwykłych ludzi, którzy pragnęli rozgromienia szeregów koalicji hitlerowskiej.

Tak ogromnego i szlachetnego patriotyzmu nigdy nie doświadczył żaden z krajów uczestniczących w drugiej wojnie światowej. I tak w dniu 09 maja 1945 roku zakończyła się najbardziej krwawa wojna w historii ludzkości, ZSRR odniósł całkowite zwycięstwo. Czerwona Armia w swoim pochodzie na zachód zdobyła samo serce i centrum nazizmu Berlin, stolicę nazistowskich Niemiec. Dzięki tamtym ludziom, ich poświęceniu i odwadze dziś i my możemy uczestniczyć w tym doniosłym dniu 75-ej rocznicy zakończenia Wielkiej Wojny Narodowej i zwycięstwa nad nazizmem. Oprócz rzecz jasna bohaterów z pierwszej linii frontu należało by również wspomnieć najważniejszych dowódców ZSRR z okresu wojennego, oraz kierownictwa głównych gałęzi gospodarki ZSRR odpowiedzialnych za produkcję wojenną.

Wiele nazwisk znamy, słyszymy to w radiu, to w telewizji czy gdzieś w internecie, ale jest też wiele nazwisk, które są mniej znane z racji tego że działania wojenne to sytuacja i słowa o bardzo szerokim znaczeniu. Przedstawiamy 81 bohaterów ZSRR, ludzi odpowiedzialnych za dowodzenie i kierowanie gospodarką ZSRR w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jest to kompletna, zebrana w jedną całość wyczerpująca informacja o Wielkich Bohaterach Armii Czerwonej (…)

Sekretarz Generalny Braterstwa Polsko – Rosyjskiego

MICHAŁ MIŚTAL

Hits: 152

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 168
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 7
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  178
  Shares