Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950

W pochodach pierwszomajowych PRL uczestniczyły setki tysięcy ludzi, pojawiały się całe zakłady pracy, wojsko, szkoły z uczniami, wysocy dygnitarze państwowi, miedzy innymi z I Sekretarzem KC PZPR na czele. Artystyczne występy, przemówienia i hasła na cześć władzy ludu pracującego, nieodzownie wiązały się z tym patriotycznym wielkim świętem.

Było to jedno z najważniejszych świąt w byłych państwach Układu Warszawskiego​ oraz drugie najważniejsze święto państwowe obok Święta Odrodzenia (22 lipca), upamiętniającego narodziny Polski Ludowej

Pierwszomajowa manifestacje miała ściśle określony plan i była organizowana według schematu, którego wzorcem były centralne obchody odbywające się w Warszawie. Rozmach przedsięwzięcia był zawsze ogromny, ludzie występowali na ulice z wielką fetą, wielka radość oraz duch święta pracy był odczuwalny w każdym zakątku kraju.

1 Maja w PRL zachował nieskażony niczym walor prawdziwego, czysto robotniczego święta niezmienną formę, mniej więcej do 1980 roku. Później, po powstaniu “Solidarności” i odejściu Gierka, nastąpił okres destabilizacji w wersji polskiej podporządkowującej się Waszyngtonowi za ich dewizy. Czerwone sztandary, portrety przywódców i czysto patriotyczne hasła, zaczęły coraz częściej padać łupem “drugiej strony” – separatystycznych demonstrantów, skrajnych anty PRL- owskich opozycjonistów z Wałęsą na czele. A jakże! To ten pan, który tak pluł na PRL i na ZSRR teraz stwierdził, że trzeba się z Rosją jakoś tam dogadać… (człowiek chorągiewka? – bez komentarza)

Z drugiej strony, kontrastowało to także z innymi spontanicznymi reakcjami… przytoczę tu tzw. „kiboli”. Gdy 2 maja 1981 Polska grała mecz eliminacyjny do mistrzostw świata z NRD, tłumy udające się na stadion pozrywały flagi zdobiące jeszcze ulice i stadion wypełniły łopoczące biało czerwone sztandary w ilości niespotykanej nigdy wcześniej.

Potem nastąpił rozpad wszystkiego co odbudowaliśmy po II Wojnie Światowej. Co nie zostało rozkradzione to sprzedano lub dano pod władanie korporacjom zachodnim. Ci, co wtedy walczyli o tzw. Pseudo Wolną Polskę „Teraz już się urządzili i wszyscy siedzą równo w bagnie” CYTAT – BIG CYC, a nas Polaków mają w głębokim poważaniu.

Przepychanki i opluwanie się nawzajem, to ich polityka zbawienia dla kraju! Aż o mdłości bierze, że takie standardy nastały w Polsce, niegdyś wysoko rozwiniętym państwie z silną armią i mocnym sojusznikiem na granicy …

Niestety ale taka jest gorzka prawda. Należy mieć tylko nadzieję, że historia kołem się toczy i polskojęzyczne władze przeminą z wiatrem a potem nastanie normalność. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ponieważ jest w Polsce jeszcze wielu poczciwych polityków, którzy nie pałają nienawiścią do minionego systemu w tym do Federacji Rosyjskiej.

Tego sobie i wam z okazji Święta 1 Maja, życzę z całego serca!

Piotr Bolo Radtke, BPR

Hits: 106

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!