Główny potencjał jaki drzemie w Braterstwie Polsko – Rosyjskim, leży w rękach ludzi, którzy stanowią fundament Organizacji. To właśnie dzięki ludziom, istniejemy i rozwijamy się, aby działać dla przyjaźni i pokoju.

 

Z dniem 01 Marca 2020 roku. Powołany zostaje 

Sekretarz Generalny Braterstwa Polsko – Rosyjskiego - Michał Miśtal

Nowo wstępujący Koordynatorzy okręgów na terenie Polski:

 • Województwo Śląskie – Michał Miśtal,
 • Województwo Kujawsko-Pomorske – Smorowski Dariusz

Nowo wstępujący Koordynatorzy okręgów międzynarodowych;

 • Federacja Rosyjska – Przemysław Twardowski,
 • Islandia – Robert Pietraszek


Wyżej wymienieni, czołowi aktywiści Braterstwa Polsko – Rosyjskiego – zasilą szeregi kadry dowódczej, stanowiącej fundament naszej społeczności. Niezwykle zaangażowani w działalność na rzecz przyjaźni polsko – rosyjskiej. Dali się poznać jako uczciwi, lojalny oraz zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach krytycznych. Te cechy oraz walory jakie wymieniłem, stawiają ich na czele Braterstwa, aby wspólnymi siłami dążyć do celu, jaki wszyscy przed sobą postawiliśmy”.


.

Często padają pytania, dlaczego nasi przedstawiciele w innych krajach. To bardzo proste, w innych krajach są diaspory oraz mniejszości, zarówno polskie jak i rosyjskie. Zadaniem koordynatorów międzynarodowych jest robić to samo, co my robimy w Polsce, tylko kryteria działania ulegają modyfikacjom w sposób dostosowawczy dla danego kraju, mentalności i obyczajów.

Rusofobia w Polsce osiągnęła apogeum ale w innych państwach, te patologiczne zjawisko, również występuje i ma różne oblicza. Naszym zadaniem, jest dementować oraz skutecznie zwalczać, wszelkiego rodzaju ogniska zapalne w sposób pacyfistyczny, zrównoważony ale skuteczny, pamiętajcie do skutku. Taka nasza misja!

Jest nas dużo, ale to nie jest wyznacznikiem skuteczności w działaniu. Każdy nasz ruch jest strofowany, psychotechniczną reakcją wroga. Niestety, czasy nie są łatwe, dlatego wymagają nowatorskich rozwiązań… Dlatego jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i przemyślenia. Od tego zawsze się zaczyna.

.


Zakres obowiązków:


.

CEL:

Propagowanie Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej

REALIZACJA:

 1. Edukacja kulturalna

 2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 3. Animacja społeczno – kulturalna,

 4. Promocja i organizacja wolontariatu,

 5. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,

 7. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez, mających na celu promocję Polski w Rosji a Rosji w Polsce.

 8. Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnych,

 9. Wymiana młodzieżowa w tym edukacja kulturalna,

 10. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

 11. Opieka nad miejscami pamięci polskimi i rosyjskimi, wspomaganie w tym celu samorządów lokalnych,

 12. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,

 13. Ustanawianie i przyznawanie, legitymacji, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie.

Przewodniczący, Braterstwa Polsko – Rosyjskiego

Piotr Bolo Radtke

.

 

 

Hits: 152

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 201
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  204
  Shares