Nie piszę nazwisk, ponieważ tak jest bezpieczniej. Dziękuję wszystkim osobom, które poczuwają się do obowiązku i wspierają Braterstwo od serca! Dzięki waszej pomocy, my pomagamy innym. Tak właśnie to działa. Każdy wyjazd, pociąga za sobą niezliczone koszty, jednak przy waszym zaangażowaniu, jest możliwa realizacja przedsięwziąć, jakie przed Braterstwem stawiamy.

Pamiętajcie – tylko dzięki waszemu wsparciu, jesteśmy w stanie skutecznie funkcjonować. Ci, co mnie znają osobiście, wiedzą ile serca wkładam w organizację. Dlatego nie zapominajcie o nas.

Podczas ostatniego wyjazdu do Warszawy zrealizowaliśmy plan w 120 procentach, co dobrze wróży na przyszłość, Teraz dalej do przodu i ani kroku do tyłu, taka zasada. Wspólny cel, wspólne działania, dla przyjaźni i pokoju! Dzień Obrońcy Ojczyzny w 2020 r, który obchodziliśmy w Stolicy Polski, zmobilizował nas do działania, nabraliśmy wiatru w żagle. Współpraca i otwartość innych organizacji, bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Przyjaciele oby tak dalej.

Z Braterskim pozdrowieniem

Piotr Bolo Radtke

Poniżej dane do wsparcia, dzięki wam, my jesteśmy i działamy.

Wsparcie finansowe, numer konta;

PL 50 1240 3679 1111 0010 7178 1524

Odbiorca: Braterstwo Polsko – Rosyjskie

Tytuł wpłaty: „DAROWIZNA”

Hits: 30

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!