Analizując ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej, zderzamy się z nieustępliwą nagonką na Federację Rosyjską. Patrzymy przez pryzmat niektórych krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, które w sposób pozytywny, niestety nie analogiczny do polskiej racji stanu, zaczynają odnosić się do polityki zagranicznej Kremla.

 

Sytuacja jest bardzo napięta do czego przyczynia się w głównej mierze polska nieustępliwość, odnośnie faktów historycznych, odtajnianych przez rosyjski instytut pamięci. Historię należy przyjąć zgodnie z prawdą i rozliczyć się z niej w sposób obiektywny.

Stanowisko jakie przyjął Polski rząd jest swoistym odbijaniem piłeczki. Mierząc się z odtajnionymi dokumentami, analitycy polscy wykazują maksymalnie antyrosyjski irracjonalny sposób interpretacji, rzetelnie przedstawionych dokumentów, które są udostępniane sukcesywnie do wiadomości publicznej.

Nie przyjmując do wiadomości niepodważalnych, odtajnionych relacji naocznych świadków, podpartych oryginalnymi dokumentami, jawnie i z premedytacją ukazywana jest bezwarunkowa nienawiść podyktowana podporządkowaniem się antyrosyjskiemu układowi. W sytuacji, kiedy inne kraje zaczynają w sposób racjonalny podchodzić do problemu, my zaczynamy być stopniowo odbierani jako państwo skrajnie radykalne. Odzwierciedla się to w wielu kwestiach. Zostaliśmy odsunięci od wielu spraw, które są decydujące, biorąc pod uwagę politykę międzynarodową.

Patrząc się przez pryzmat banicji, do której nieuchronnie się zbliżamy, Prezydent Federacji Rosyjskiej – Władymir Putin, poprzez swoją zrównoważoną politykę, gości na salonach wielu krajów, które Polska nagaduje do bojkotu Rosji. Polsko ochłoń! Z czym na niedźwiedzia! Więcej szacunku i ogłady!

Podstawowe zasady demokratycznego państwa zaczynają być bardzo niestabilne. Wynika to z relacji niezależnych, zewnętrznych komentatorów reprezentujących różne ugrupowania polityczne. Jednak stanowisko polskiego rządu, choć błędne i bardzo szkodliwe dla całego społeczeństwa, jest nieugięte.

Zamiast wyjść z otwartą przyłbicą, uderzyć się w pierś i stawić czoła wyzwaniu, idziemy w zaparte, co w międzynarodowej opinii, czyni z nas karła Europy, który podporządkowany jest fałszywym ideałom. Wykorzystując w przeważającym procencie uległe media, mamy do czynienia z zaawansowanym procederem prostytucji dziennikarskiej. Cała ta machina, ma na celu wyrobić w społeczeństwie tok myślenia zgodny z polityką, której głównym założeniem jest zdyskredytowanie Federacji Rosyjskiej w oczach całego świata. Przede wszystkim jesteśmy na to za mali! Kłamstwo nie popłaca a nienawiść rodzi nienawiść. Ogólnonarodowa fobia pogłębiana przez wyspecjalizowane komórki, prowadzi naród w ciemną otchłań.

Opozycja jest tłamszona i cenzurowana na każdym kroku a represje, coraz bardziej uwypuklają schemat państwa haczącego o totalitaryzm w bardzo delikatnie ewoluującej odsłonie. Ingerencja w system sądownictwa, konstytucję, tworzenie prawa i układanie kart historii na potrzeby polityczne, jest podstawowym elementem naruszenia zasad państwa demokratycznego.

Sprowadzanie do miana bohaterów i rehabilitacja historycznych polskich przestępców pokroju „Burego”. Faworyzowanie polskiej armii walczącej po stronie zachodniej w czasie II Wojny Światowej a tym samym dyskryminowanie Ludowego Wojska Polskiego, które ramię w ramię z armią radziecką wyzwoliło Polskę, jest pluciem w twarz bohaterom, którzy bez chwili wahania oddali życie za ojczyznę. Niszczenie i równanie z ziemią pomników upamiętniających heroiczną walkę z okupantem niemieckim, jest zbrodnią niewybaczalną!

Pytam. Kto dał moralne prawo tym ludziom, być panami życia i śmierci. Kto dał im prawo na destrukcyjno – historyczną nagonkę w stosunku do żołnierzy, którzy nie mogą się już bronic, ponieważ swoje życie oddali za ojczyznę?! Polska Robotnicza Ludowa, dała im wykształcenie , domy, wyżywiła ich a teraz odpłacają się pięknym za nadobne. Zbrodnicza dekomunizacja, to ich chleb powszedni teraz!

Zatem, niech wyrzekną się swojej przeszłości, jak ją tak opluwają! Niech oddadzą swoje wykształcenia, które dał im PRL, a zostaną analfabetami. Niech oddadzą domy, jakie dostali od PRL a zostaną bezdomnymi, Niech rozbiorą miasta, które PRL odbudował po strasznej wojnie a w Polsce nie zostanie kamień na kamieniu. Hipokryzja i nienawiść tych ludzi sięga zenitu. Toną we własnym kłamstwie nie zważając na to, kim są i kto ich takimi stworzył. Polska padając ofiarą hitlerowskich najeźdźców, okupiła swoją wolność sześcioma milionami zabitych i zaginionych. My, Spadkobiercy Wielkiego Zwycięstwa zawdzięczamy Rosji wolność i pokój a teraz plujemy na naszych braci, bo zmienił się układ sił ?! Teraz w dupę włazimy USA. Nigdy! Polacy w ten sposób nie postępowali, zawsze byliśmy dumnym, honorowym narodem. Nie niszczmy tego, czego potem nie zdołamy odbudować.

Tylko wspólnie, my ludzie myślący inaczej jesteśmy w stanie coś zmienić!, Trzeba zlikwidować podziały w środowiskach prorosyjskich i zacząć działać racjonalnie, aby złamać stereotypy i zacząć podążać w odpowiednim kierunku. Jeżeli nie nastąpi mobilizacja w tym przedziale i jeżeli liderzy poszczególnych organizacji nie zrozumieją tego, będziemy niestety stać w miejscu. Świeceniem czterema literami do kamer, dążenie do własnej sławy w tym nie pomoże. Jedynym rozwiązaniem jest zwalczenie wewnętrznego egoizmu i dla wyższych celów, nawiązanie wspólnego dialogu, aby Przyjaźń Polsko Rosyjska zakwitła ponownie i aby nikt, nigdy jej nie był w stanie zniszczyć, Tego sobie jak i wam wszystkim życzę.

 

Braterstwo Polsko – Rosyjskie

Piotr Bolo Radtke

Hits: 40

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 147
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  148
  Shares